Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

I nabór mikroprojektów ZAMKNIĘTYwnioski wybrane do dofinansowania

wnioski wybrane do dofinansowania

Mikroprojekty wybrane do dofinansowania - 1 oś

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7 lutego 2017 roku w siedzibie Preszowskiego Kraju Samorządowego zatwierdzono do dofinansowania 39 wniosków (z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania 2 376 221,07 EUR z EFRR złożonych w ramach I naboru osi 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. 

 

Komitet ds. mikroprojektów podjął także decyzje w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków w roku 2017 wraz z planowaną alokacją oraz przyjęty został wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych.

 

 

Mikroprojekty zatwierdzone do dofinansowania - 3 oś

Podczas posiedzenia Komitetu ds. mikroprojektów w dniu 7 lutego 2017 roku w siedzibie Preszowskiego Kraju Samorządowego zatwierdzono do dofinansowania 10 wniosków ( z zaleceniami) na łączną kwotę dofinansowania: 497 693,96 EUR  z EFRR złożonych w ramach I naboru oraz naboru dodatkowego osi 3 – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Komitet ds. mikroprojektów podjął także decyzje w sprawie przyjęcia listy projektów rezerwowych, których kontraktacja będzie mozliwa w przypadku pojawienia sie oszczędnosci.

Komitet  zatwierdził także wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych.

 

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: