Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

I nabór mikroprojektów

I nabór mikroprojektów

I nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów został ogłoszony 30 marca 2009 roku i trwał do 29 maja 2009 r. W tym okresie każdy z partnerów projektu parasolowego przeprowadził akcję promocyjno – informacyjną.

 

Na terenie województwa podkarpackiego, Euroregion Karpacki zorganizował 5 szkoleń (02.04.2009 r., 03.04.2009 r. oraz 22.04.2009 r. w Rzeszowie, a także 08.04.2009 r. w Krośnie i 09.04.2009 r. w Przemyślu) w zakresie przygotowania wniosków dla mikroprojektów w systemie zdecentralizowanym oraz 5 tematycznych spotkań konsultacyjnych. W sumie przeszkolono 234 osoby.

 

Po przeprowadzeniu oceny technicznej a następnie decyzji Podkomitetu Monitorujecego w ramach I naboru mikroprojektów zakontraktowano w sumie 43 projekty na kwotę dofinansowania: 1 653 748,20 €.

 

Poniżej zatwierdzone dokumenty w polskiej i słowackiej wersji językowej obowiązujące w ramach I naboru mikroprojektów.

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty doc DOC
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 200 pdf PDF
Wytyczne dla wnioskodawców. Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne: Prešov, Žilina pdf PDF
Arkusz oceny projektu - ocena formalna i kwalifikowalność projektu pdf PDF
Arkusz oceny projektu - ocena techniczna pdf PDF
Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym/kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym) pdf PDF
Pakiet dokumentów w wersji słowackiej zip ZIP
Raportowanie - Instrukcja do raportu z postępu realizacji mikroprojektu pdf PDF
Raportowanie - Raport z postępów realizacji doc DOC
Raportowanie - Załącznik 1 Wydatki poniesione przychody uzyskane xls Excel
Raportowanie - Załącznik 2 Lista wydatków xls Excel

 

Pliki do pobrania

lista201102045346.pdf lista201102045346.pdf

Lista zatwierdzonych mikroprojektów

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: