Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

II Nabór mikroprojektów

II Nabór mikroprojektów

II nabór wniosków o dofinansowanie został uruchomiony w dniu 16 sierpnia 2010 roku i trwał do 15 października 2010 roku. W ramach akcji promocyjno-szkoleniowej Stowarzyszenie zorganizowało 2 szkolenia dla wnioskodawców ( w dniu 20 i 27 sierpnia ). W spotkaniach uczestniczyło w sumie 70 osób. Ponadto w dniach 17.09.2010 i 05.10.2010 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami zainteresowanych instytucji w zakresie możliwości realizacji mikroprojektów.

Do dnia 15 października do Biura Euroregionu wpłynęło w sumie 76 projektów na kwotę dofinansowania: 3 152 249,43 EUR z EFRR.

Decyzją Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, który obradował w dniach 17-18.03.2011 r na Słowacji 17 projektów złożonych do Euroregionu Karpackiego w trakcie II naboru trwającego od 16.08.2010 - 15.10.2010 zostało zatwierdzonych do realizacji.

Ponadto Podkomitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 z uwagi na brak środków finansowych dostępnych w ramach naboru przyjął listę projektów rezerwowych, których realizacja uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności w ramach Programu.

 

Poniżej obowiązujące w ramach drugiego naboru dokumenty dotyczące:
- wnioskowania o dofinansowanie mikroprojektu (Dokumenty aplikacyjne dla II naboru mikroprojektów w polskiej i słowackiej wersji językowej),
- wdrażania mikroprojektów (Wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektu i  Dokumenty dotyczące raportowania z postępu realizacji mikroprojektu w tym: formularz raportu wraz z załacznikami nr 1 i nr 2 oraz Instrukcja wypełniania raportu).

 

 

 

 

Pliki do pobrania

projekty20zatwierdzone20ii20nabor201107115728.pdf projekty20zatwierdzone20ii20nabor201107115728.pdf

Lista zatwierdzonych mikroprojektów

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: