Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

III Nabór mikroprojektów

III Nabór mikroprojektów

III nabór wniosków /tzw. nabór ciągły/ został uruchomiony w dniu 1 czerwca 2012 roku. Do dnia 31 lipca 2012r do godz. 15:00 do biura Euroregionu Karpackiego wpłynęło w sumie 118 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 5 mln. EUR.

Decyzją Podkomitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, który obradował w dniach 13-14.12.2012 r. w Bielsko-Białej, zatwierdzono do dofinansowania 36 projektów na kwotę dofinanaowania prawie 1,5 mln. EUR.
 

.......................................................................................................................................

 

W ramach naboru ciągłego od dnia 01.08.2012r. do dnia 28.02.2013r. do godz. 15:00 do biura Euroregionu Karpackiego wpłynęły kolejne 62 wnioski aplikacyjne na kwotę dofinansowania z EFRR ponad 2,5 mln. EUR.

 
Decyzją  Podkomitetu z dnia 17 kwietnia 2013 r., dofinansowano 5 projektów z listy rankingowej na kwotę dofinansowania EFRR: 209.520,19 euro. Dodatkowo

Podkomitet Monitorujący zatwierdził warunkowo 7 projektów z listy rankingowej a warunkiem ich zatwierdzenia było uzyskanie decyzji Instytucji Zarządzającej w sprawie alokacji EFRR umożliwiającej dofinansowanie projektów z obszarów sąsiadujących z głównym obszarem wsparcia. Łączna wartość ww. projektów wynosi: 267.608,75 euro.

W związku z otrzymaną pozytywną decyją w tej sprawie projekty o któych mowa wyżej otrzymały dofinansowanie.

Ostatecznie w ramach III naboru trwającego od 01.06.2012 do 28.02.2013r. realizowanych jest w sumie 51 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR: 2 110 231,49 EUR.
 
Poniżej obowiązujące w ramach naboru ciągłego dokumenty dotyczące  wnioskowania o dofinansowanie mikroprojektu (Dokumenty aplikacyjne dla III naboru mikroprojektów w polskiej i słowackiej wersji językowej).

 

Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PLSK 2007-2013 ZAMKNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

W związku z rozdysponowaniem przez Euroregion Karpacki alokacji przyznanej na lata 2007-2013 nabór mikroprojektów został zamknięty.

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: