Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Marka CarpathiaCzym jest Marka Carpathia

Czym jest Marka Carpathia

Marka Karpacka Carpathia

 

 

 

 

Marka Karpacka Carpathia

przyszłość Karpat w naszych rękach

 

 

 

:::::::::::STRATEGIA MARKI CARPATHIA:::::::::::

 

ZAŁOZENIA METODOLOGICZNE STRATEGII MARKI KARPACKIEJ I JEJ NARZĘDZIA

 

Do opisu strategii marki karpackiej wykorzystana została metodologia Brand Synergy w oparciu o narzędzie Brand Foundations DDB Worldwide. Brand Synergy jest metodą wypracowywania spójnej strategii marki w szczególności stosowana w przypadku marek złożonych m.in. takich jak marki miast czy krajów. Jednocześnie jest ustrukturalizowanym narzędziem pozwalającym opisać markę i jej obecny wizerunek, a z drugiej strony, stworzyć klarowną wizję rozwoju marki w przyszłości.

 

DLACZEGO KARPATY?

 

Karpaty to góry w Europie Środkowej wciąż mało znane i nieodkryte dla turystów z całego świata. Brakuje dobrze przemyślanej promocji turystycznej regionu, który ma wszelkie walory by stać się jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych Europy. Powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Marka Karpacka będzie odróżniała produkty i usługi turystyczne od tego co jest prawdziwie karpackie a co nie jest. Marka stworzona została dla obszaru objętego działaniem Euroregionu Karpackiego skupiając karpackie regiony 5 państw: Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

 

Marka Karpacka to nowy, silny impuls do rozwoju turystyki opartej na bogatym dziedzictwie kulturowym Karpat oraz unikalnej przyrodzie. Marka jest czymś więcej niż tylko logotypem. To idea łącząca mieszkańców Euroregionu w tworzeniu unikalnej oferty turystycznej. W Marce zawarta jest opowieść o Karpatach, o tym jak ta Mistyczna Kraina obdarza nasze zmysły swoja autentycznością,

przestrzenia, bogata kultura i nieskażona przyroda.

 

 

MISJA MARKI CARPATHIA

 

„Zapewnić przestrzeń i warunki do refleksji/namysłu nad życiem

i poznaniem samego siebie”

 

 

Unikalność Marki Carpathia wynika z połączenia różnorodnej i wieloreligijnej kultury karpackich krain oraz niezwykłej przestrzeni gór z bogatym światem przyrody.

 

Oferta Marki Carpathia zapewniać ma formy spędzania wolnego czasu jako poszukiwanie nowej drogi w życiu i poznania samego siebie poprzez kontakt z karpacką kulturą i mistyczną przestrzenią. Przyjeżdżający tu goście mają poczucie, że oderwani od swojego zwykłego życia potrafią dotrzeć do sensu swojego istnienia i odszukać właściwą drogę i kierunek osobistych zmian.

 

:::::::::::Carpathia – przyszłość gospodarki regionu Karpat:::::::::::

 

Karpaty – mistyczne góry Europy są wciąż nieodkryte dla turystów z całego świata. Dziś na mapie Europy najbardziej znanym i popularnym obszarem górskim są Alpy. Od lat przyciągają turystów oferując im znakomite warunki do uprawiania sportów zimowych ale i wędrówek górskich. Dzięki temu, kraje na obszarze których Alpy majestatycznie wznoszą się ku słońcu są bogatsze, ich mieszkańcy mają pracę a przedsiębiorcy warunki do rozwoju. Czy tak stać się może również w Karpatach? Tak, jeśli przełamane zostaną bariery współpracy i połączone zostaną siły i środki by zbudować jedną, silną markę regionu – Carpathia.

Karpaty – z ich mistyczną przestrzenią, ogromnym potencjałem kulturowym i możliwościami dostarczenia turystom doznań emocjonalnych i zmysłowych mają wszelkie atuty by stać się poważną konkurencją dla Alp i innych regionów Europy. Infrastruktura alpejskich stoków, betonowe szlaki i „cukierkowy” marketing dziś już nie wystarczają współczesnemu turyście. Dziś poszukuje on mistycznej kultury i spotkania z autentycznymi ludźmi, nie skażonych cywilizacją przestrzeni i dzikości natury. To wszystko odnajdzie w Karpatach.

Karpaty muszą wyjść na przeciw oczekiwaniom współczesnych podróżników. Odpowiedzią na nie jest Carpathia, przełomowa marka turystyczna, która będzie odróżniała produkty i usługi turystyczne od tego co jest prawdziwie karpackie a co nie jest. Marka umożliwi Karpatom stanie się widocznymi i atrakcyjnymi na tle konkurencji. Jest wizytówką regionu, symbolizuje jego tożsamość i osobowość. Sprawi, że jest on częściej wybierany przez turystów ale i inwestorów czy nowych mieszkańców. Marka pozwali także na wzmocnienie poczucia przynależności mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do regionu Karpat.

Marka Carpathia stworzona została dla obszaru objętego działaniem Euroregionu Karpackiego. Instytucja ta skupia karpackie regiony 5 państw -Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Założenia marki zostały wpisane do „Strategii dla rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach” w ramach „Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat”. Strategia Marki, opracowana przez szwajcarskich i polskich ekspertów w oddzielnym dokumencie oparta jest na czterech podstawowych filarach tożsamości regionu:

Autentyczność

Oferta turystyczna marki Carpathia oparta będzie na prawdziwych, tradycyjnych atutach regionu takich jak żywa kultura, obyczaje, naturalna gościnność, kuchnia lokalna, nieskażona przyroda, gwary, stroje, muzyka.

Doznanie przestrzeni

Podróżowanie po Karpatach sprawi, że turyści poczują się wolni, oderwani od problemów, które zostawili gdzieś za górami. Otwarte przestrzenie i górskie krajobrazy pobudzą ich pozytywne emocje i pomogą psychicznie odpocząć.

 

Zrozumienie wielokulturowości

Szacunek dla narodowości, religii i kultury jest podstawą do tworzenia przyjaznej i gościnnej atmosfery, w której goście poczują się akceptowani oraz zaciekawieni odmiennością i tajemnicą Karpat.

 

Pokora wobec natury

Unikatowa przyroda jest najcenniejszym bogactwem Karpat i należy bezwarunkowo dbać o jej kondycję. Turyści mogą doświadczyć jej różnorodności i czerpać z jej zasobów pod warunkiem respektowania praw ochrony przyrody. Carpathia to powrót do źródeł turystyki, ucieczka od turystyki masowej.

 

Przełamanie barier współpracy

Obszar Karpat, w tym obszar Euroregionu Karpackiego podzielony jest wieloma granicami: państwowymi, administracyjnymi czy organizacyjnymi. Stanowi to znaczącą barierę w rozwoju wspólnych, przełomowych inicjatyw takich jak Carpathia. Dzięki stabilnym podstawom organizacyjnym Euroregionu Karpackiego idea wspólnej marki ma wielką szansę powodzenia. Ponadnarodowa i niezależna struktura Euroregionu umożliwia przełamywanie barier współpracy i osiąganie postępujących sukcesów. Dziś nadszedł czas na zaangażowanie wokół idei marki tych wszystkich, którzy są zainteresowani zrównoważonym rozwojem Karpat i partnerstwem w budowaniu lepszej przyszłości regionu.

 

Partnerstwo Carpathia

Realizacja założeń marki Carpathia wymaga ścisłej współpracy pięciu sektorów mających największy wpływ na działania prorozwojowe w regionie Karpat. Są to:

 

 • Samorządy wszystkich szczebli
 • Przedsiębiorcy
 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki naukowo-badawcze
 • Media

 

Przystąpienie do partnerstwa na rzecz marki Carpathia przyniesie szereg korzyści w zakresie rozwojowym i wizerunkowym. Podmioty przystępujące do partnerstwa staną się beneficjentami przełomowego w skali Europy mechanizmu rozwojowego opartego na międzynarodowej marce terytorialnej.

 

 

 

 

 

Osobowość Marki

 

Karpaty dziś

 

Karpaty jutro

 

 

 

 • barwne
 • zaniedbane
 • niedoceniane
 • nieznane, tajemnicze, dzikie
 • naturalne, przyjazne
 • wymagające pewnego wysiłku, aby je odkryć
 • wolne

 

 • odważne
 • szukające nowych wyzwań
 • życzliwe, szczodre
 • intrygujące, wzbudzające zainteresowanie,
 • uwodzące
 • przyjacielskie, towarzyskie, gościnne
 • ciepłe, serdeczne, ujmujące
 • pełne energii, aktywne
 • naturalne, optymistyczne

 

  

 

Kluczowym elementem osobowości Marki Carpathia jest umiejętność łączenia w sobie mistycznych cech dzięki przestrzennym, imponującym krajobrazom, spokojnym i zacisznym miejscom, rzadko odwiedzanym przez ludzi oraz bogatą tradycją górali. Z drugiej strony jest to region tętniący naturalnością i przyjaznym nastawieniem do gości. Jest to miejsce, które zachęca do poznania swojej mistycznej strony, tajemnicy życia w zgodzie z naturą, z naturalnym porządkiem świata. Jest to miejsce, które z pokorą odnosi się do darów przyrody i pozwala cieszyć się jej owocami (kuchnia ludowa), oddychać krystalicznie czystym powietrzem, wędrować szlakami, jeździć na rowerze/konno/na nartach. Przyjeżdżający tu goście mają poczucie, że oderwani od swojego zwykłego życia potrafią dotrzeć do sensu swojego istnienia i odszukać właściwą drogę i kierunek osobistych zmian.

 

Zadania dla Marki Carpathia

 

Marka Carpathia powinna przede wszystkim:

 • wzmocnić już posiadane kompetencje związane z wykorzystaniem unikalnych walorów kulturowych i przyrodniczych regionu,
 • rozwinąć formy turystyki związane z poznawaniem autentycznej tradycji i kultury regionu, karpacką mistyką i doznawaniem przestrzeni,
 • rozwinąć potencjał międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych itp.
 • zidentyfikować produkty regionalne i kulinaria oraz wesprzeć ich sprzedaż a także podjąć działania związane z ich upowszechnianiem zarówno na obszarze państw Euroregionu Karpackiego, jak również w skali Europy.

 

Największe znaczenie odgrywają kompetencje związane z unikalną kulturą i karpacką przestrzenią oraz ich dobroczynnym wpływem na duchowość i zrozumienie siebie. Oferta Marki Carpathia zapewniać ma formy spędzania wolnego czasu jako poszukiwanie nowej drogi w życiu i poznania samego siebie poprzez kontakt z karpacką kulturą i mistyczną przestrzenią.

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: