Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Marka CarpathiaKorzyści ze współpracy

Korzyści ze współpracy

 

 

 

 

 

Najważniejsze korzyści dla samorządów

 

 • Uczestnictwo w prestiżowym gronie samorządów, które współdziałają
  na rzecz tworzenia wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej w Karpatach;
 • Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu koordynującego
  wdrażanie marki Carpathia w zakresie rozwoju turystyki i marketingu;
 • Objęcie obszaru samorządu wsparciem promocyjnym w zakresie markowych produktów, imprez  i usług turystycznych oraz włączeniu podmiotów z obszaru samorządu do biznesowego portfela dostawców Marki Karpackiej;
 • Możliwości uzyskania wsparcia inicjatyw rozwojowych w postaci
  narzędzi i mechanizmów Euroregionu Karpackiego;
 • Koordynacja przygotowania propozycji projektów do dofinansowania ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki Karpackiej w ramach koncepcji Wirtualnego Programu Karpackiego „Karpacki Horyzont 2020”;
 • Korzystanie z międzynarodowych (europejskich i światowych) powiązań partnerskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

 

Najważniejsze korzyści dla przedsiębiorców

 

 • Możliwość włączenia własnych produktów i usług do oferty marki Carpathia
  na zasadzie certyfikacji;
 • Wsparcie szkoleniowe w zakresie marketingu związanego z rozwojem Marki Karpackiej;
 • Wsparcie promocyjne obejmujące wielostronne działania na poziomie międzynarodowym w wielu innowacyjnych formach;
 • Włączenie w politykę edukacyjną i wymianę doświadczeń alpejsko – karpackich na bazie polsko – szwajcarskiego partnerstwa w oparciu o funkcjonujący Alpejsko – Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy;
 • Pomoc w zdobyciu zagranicznych rynków zbytu dla markowych produktów Marki Karpackiej  w ramach polityki współpracy międzynarodowej Euroregionu Karpackiego oraz korzystanie ze wsparcia mechanizmów proeksportowych dla Marki;
 • Koordynacja przygotowania propozycji projektów do dofinansowania ze środków UE  w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki Karpackiej w ramach koncepcji Wirtualnego Programu Karpackiego „Karpacki Horyzont 2020”.

 

Najważniejsze korzyści dla organizacji pozarządowych

 

 • Możliwości uzyskania wsparcia podejmowanych inicjatyw w postaci
  narzędzi i mechanizmów Euroregionu Karpackiego;
 • Wsparcie promocyjne dla prowadzonej działalności w ramach polityki informacyjnej Marki Karpackiej;
 • Możliwość uzyskania poprzez kanały informacyjne i mechanizmy współpracy Euroregionu Karpackiego wsparcia merytorycznego dla prowadzonej działalności;
 • Możliwość zainicjowania i wsparcia międzynarodowej współpracy rozwojowej, możliwość pozyskania partnerów do współpracy na obszarze Karpat i Alp;
 • Możliwość uczestnictwa w Karpackim Forum Organizacji Pozarządowych – platformie współpracy karpackich NGO;
 • Możliwość ekonomizacji i komercjalizacji działań organizacji pozarządowych w oparciu o udział w biznesowym modelu Marki Karpackiej;
 • Koordynacja przygotowania propozycji projektów do dofinansowania ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki Karpackiej  w ramach koncepcji Wirtualnego Programu Karpackiego „Karpacki Horyzont 2020”.

 

Najważniejsze korzyści dla jednostek naukowo-badawczych

 

 • Współpraca z instytucjami w realizacji działań o charakterze
  naukowym i badawczym;
 • Możliwości uzyskania wsparcia działalności w postaci
  narzędzi i mechanizmów Euroregionu Karpackiego;
 • Możliwość współpracy z karpackimi i alpejskimi partnerami naukowo – badawczymi  w ramach Alpejsko – Karpackiego Turystycznego Klastra Wiedzy;
 • Możliwość wykorzystania doświadczeń partnerów zagranicznych Euroregionu Karpackiego  w zakresie edukacji na wszystkich szczeblach, szczególnie w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
 • Koordynacja przygotowania propozycji projektów do dofinansowania ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki Karpackiej  w ramach koncepcji Wirtualnego Programu Karpackiego „Karpacki Horyzont 2020”.

 

 

Najważniejsze korzyści dla mediów

 

 • Dostęp do szerokiego zakresu międzynarodowych źródeł informacji związanych z funkcjonowaniem Euroregionu Karpackiego i wdrażaniem Strategii Marki Karpackiej;
 • Udział w międzynarodowym partnerstwie Mediów Karpackich oraz korzystanie z rozwiązań wspierających współpracę mediów w Euroregionie Karpackim;
 • Współpraca międzynarodowa  w zakresie promocji Marki i public relations;
 • Współpraca z sygnatariuszami Partnerstwa Marki, możliwość uczestnictwa w polityce rozwoju Marki;
 • Koordynacja przygotowania propozycji projektów „medialnych” do dofinansowania ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020 zharmonizowanych według Strategii Marki Karpackiej w ramach koncepcji Wirtualnego Programu Karpackiego „Karpacki Horyzont 2020”.

 

:::::::::::Zasady współpracy w ramach Partnerstwa Marki Carpathia:::::::::::

 

Partnerstwo Marki Karpackiej Carpathia jest otwartą formułą współpracy wszystkich osób, środowisk i instytucji, które akceptują cele zawarte w Strategii Marki Karpackiej oraz podzielają wizję oraz cele rozwojowe Euroregionu  Karpackiego. Nasza filozofia współpracy opiera się o respektowanie interesów każdego z partnerów oraz szacunku dla  wartości kulturowych i społecznych każdej ze stron Euroregionu Karpackiego. Partnerstwo Marki Carpathia ma charakter międzynarodowy i proponuje kilka rodzajów zaangażowania się w politykę wdrażania Marki.

Dla instytucji sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego przewidujemy następujące formy udziału we wdrażaniu Marki Karpackiej:

 

PARTNER MARKI

kategoria strategiczna. Partnerem Marki może być instytucja reprezentująca jedną z form interesariuszy Marki popierająca ideę Marki, zainteresowana szerokim uczestnictwem we wdrażaniu rozwiązań Marki oraz udziałem w realizacji polityki rozwoju Euroregionu Karpackiego.

 

OPERATOR MARKI

kategoria operacyjna. Operatorem Marki jest podmiot pełniący w systemie wdrażania Marki funkcję DMO dla określonego pakietu produktów i usług kontraktowanych  i sprzedawanych pod znakiem Marki Karpackiej. Zakłada się, że Operatorzy Marki tworzą docelowo zdecentralizowany system wdrażania Marki oparty o terytorialne „submarki” będące częściami Domu Marki Karpackiej.

 

DOSTAWCA MARKI

kategoria biznesowa. Dostawcą Marki może być każdy podmiot, który po spełnieniu wymogów (kryteriów) jakościowych i certyfikacji dostarcza do „portfela Marki” usługę, produkt lub inną wartość materialną, bądź niematerialną podlegającą sprzedaży w systemie Marki CARPATHIA.

Dla osób i środowisk nieformalnych proponujemy trzy kategorie uczestnictwa we wdrażaniu Marki Karpackiej:

 

AMBASADOR MARKI

kategoria honorowa. Ambasadorem Marki są osoby ze znaczącym dorobkiem osobistym w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym bądź kulturowym. Są przedstawicielami idei Marki oraz promotorami współpracy na obszarze Karpat. Swoja pozycją i kontaktami wspierają i promują Markę w różnych środowiskach.

 

EKSPERT MARKI

kategoria specjalistyczna. Ekspertem Marki jest osoba, której wiedza i doświadczenie oraz działania operacyjne mają bezpośredni wpływ na wdrażanie, rozwój, monitorowanie i modyfikowanie polityki Marki Karpackiej. Eksperci Marki stanowią „think tank” Euroregionu Karpackiego, uczestniczą w procesie wymiany informacji, stale współpracują z Euroregionem Karpackim, wpływają na życie Marki na różnych poziomach i w różnych zakresach.

 

SOJUSZNIK MARKI

kategoria społecznościowa. Sojusznikiem Marki może zostać każdy kto identyfikuje się z ideą Marki Karpackiej i wyraża poparcie dla działań związanych z rozwojem współpracy karpackiej. To turysta, miłośnik gór, lub osoba, która po prostu chce mieć kontakt z ludźmi aktywnymi, ambitnymi podzielającymi wartości będące esencją Marki Karpackiej

Dla każdej z wymienionych powyżej kategorii przygotowany jest odpowiedni „pakiet korzyści” do którego dostęp możliwy jest po podpisaniu odpowiedniej umowy (dla podmiotów prawnych), lub spełnieniu warunków i złożeniu deklaracji (dla osób fizycznych).

Całością Partnerstwa Marki zarządza Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poprzez powołany do tego podmiot i w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania Marki. System ten działa według ściśle określonych zasad współpracy pomiędzy jego elementami tworząc Dom Marki Karpackiej.

 

         Markę CARPATHIA spotkacie juz niedlugo na naszej nowej stronie:

www.visitcarpathia.com

 

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: