Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Marka CarpathiaREKRUTACJA PARTNERÓW

REKRUTACJA PARTNERÓW

Rozpoczynamy „rekrutację” partnerów do grupy testowej Marki CARPATHIA

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zaprasza do współpracy we wdrażaniu Marki Karpackiej CARPATHIA. Marka CARPATHIA jest międzynarodowym konceptem, którego celem jest wsparcie budowy wspólnej przestrzeni  społeczno – gospodarczej na obszarze Karpat. Marka CARPATHIA budowana jest na potencjale Karpat opartym o ich walory przyrodnicze i kulturowe. Wdrożenie Marki CARPATHIA doprowadzi do zwiększenia ilości turystów odwiedzających Karpaty oraz stworzy możliwość wejścia produktów karpackich na rynki międzynarodowe. CARPATHIA uczyni z Karpat destynację o znaczeniu globalnym, a poprzez stworzony w jej ramach system dystrybucji i sprzedaży dóbr karpackich nada im charakter „premium”. Marka Karpacka CARPATHIA zgodna jest z zapisami „Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Karpat” przyjętej przez Konferencję Stron Konwencji Karpackiej w dniu 23 września 2014 roku w Mikulovie.

 

Od 4 maja 2015 roku Stowarzyszenie rozpoczyna „rekrutację” partnerów do grupy testowej Marki CARPATHIA. Zaproszenie kierowane jest do podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego z obszaru Karpat, które po wykazaniu zgodności ze Strategią Marki CARPATHIA zaoferują istotne walory (miejsca, produkty, usługi) do „koszyka Marki”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi do niniejszego zaproszenia dokumentami, w szczególności ze Strategią Marki CARPATHIA. W przypadku zidentyfikowania istotnych dla przedsięwzięcia walorów Marki prosimy wszystkich tych, którzy na tym etapie chcą do nas dołączyć o ich opisanie w załączonym wzorze formularza – KARTA PRODUKTU i przesłanie go wraz z podpisanym POROZUMIENIEM do Biura Marki na adres Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska: ul Rynek 16, 35-064 Rzeszów.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 178576369, lub na adres poczty elektronicznej . Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani Monika Wędrychowicz.

Planowany czas prowadzenia I etapu rekrutacji to 30 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy na stronę Carpathii www.visitcarpathia.com

 

Carpathia Team!

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: