Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Narzędzia współpracyEuroregionalny System Współpracy

Euroregionalny System Współpracy

ESW

Euroregionalny System Współpracy stanowi instrument realizacji misji Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki, instrument wsparcia rozwoju regionalnego oraz narzędzie wsparcia polityki regionalnej w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej. Cel budowy Systemu jest zatem ściśle podporządkowany celom Związku, wobec których pełni on rolę wykonawczą oraz celom regionów członkowskich w zakresie realizacji priorytetów współpracy międzynarodowej. W ramach Systemu następuje programowanie (strategiczne i operacyjne), organizacja, koordynacja, realizacja i promocja działań (strategii, programów, projektów) transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych na obszarze Euroregionu Karpackiego.

W ujęciu funkcjonalnym celem ESW jest:

Realizacja misji Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki poprzez organizację partnerstwa podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w celu opracowywania i realizacji wspólnych strategii, programów i projektów.

 

Korzyści ze współpracy

 

Euroregionalny System Współpracy stanowi instrument aktywizacji podmiotów działających na obszarze Euroregionu Karpackiego. Współpraca podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Euroregionu przyniesie jego członkom wymierne korzyści poprzez określenie możliwości oraz płaszczyzn współpracy, przygotowanie samorządów, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę transgraniczną, tworzenie tematycznych strategii rozwojowych, realizację wspólnych projektów i programów, a także promocję i prezentację regionów Euroregionu Karpackiego w Europie i na świecie.

 

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: