Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Narzędzia współpracyKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego

Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego

Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego

W dniu 09 maja 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przy ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa zrealizowana przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pod nazwą „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego”.

Konferencja prasowa poświęcona była Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego - transgranicznej instytucji, której misją będzie koordynacja działań podmiotów zajmujących się rozwojem regionalnym obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

Podczas konferencji nastąpiło  uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu Agencji przez sygnatariuszy tj:
•  Pana Józefa Jodłowskiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
•  Pana Dawida Laska - Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
•  Pana Krzysztofa Kłaka - Prezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
•  Pana Józefa Twardowskiego - Wiceprezesa Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
•  Pana Petera Pichonsky'ego - Dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego w Humennem (Słowacja)
•  Pana Mirona Mikitę - Dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego w Svidniku (Słowacja)

Głównym celem Porozumienia jest współdziałanie w ramach Agencji w zakresie wsparcia rozwoju polsko-słowackiej oraz międzynarodowej współpracy partnerskiej w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze Euroregionu Karpackiego. Celami szczegółowymi Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest: 
• kreowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej,
• podejmowanie działań zmierzających do zintensyfikowania rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego oraz obszaru Euroregionu Karpackiego,
• działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pogranicza polsko-słowackiego oraz Euroregionu Karpackiego,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarze Euroregionu Karpackiego,
• wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych Euroregionu Karpackiego,
• promowanie sektorów priorytetowych Województwa Podkarpackiego (lotniczego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego i turystycznego),
• stworzenie, propagowanie oraz umocnienie wizerunku województwa jako regionu o korzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej,
• ujednolicenie planów zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-słowackiego oraz obszaru Euroregionu Karpackiego,
• ujednolicenie systemu udostępniania informacji potencjalnym inwestorom o możliwościach inwestowania na Podkarpaciu,
• działania na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów  i współpracy miedzy społecznościami transgranicznymi i międzynarodowymi,
• lobbing na rzecz rozwoju obszaru Euroregionu Karpackiego,
• promocja kultury, sztuki i tradycji rejonów przygranicznych z poszanowaniem dla różnic kulturowych,
• promowanie modelu współpracy międzysektorowej.

Podczas konferencji  zostały przedstawione założenia Agencji i podzielono się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania tego typu instytucji po stronie polskiej i  słowackiej Euroregionu Karpackiego.

 

Szczegóły na stronie www.karr.com.pl

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: