Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Narzędzia współpracySieć Miast Euroregionu Karpackiego

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego (SMEK) to propozycja stworzenia trwałej, profesjonalnej struktury transgranicznej, która będzie wspierała współpracę samorządów miejskich z Euroregionu Karpackiego. Sieć ma połączyć dotychczasowe rozproszone współdziałanie poszczególnych samorządów. Obszarem działania sieci będą regiony przygraniczne Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Ukrainy. Zadaniem tworzonej struktury jest wparcie współpracy samorządów miejskich z euroregionu w ich rozwoju społeczno – gospodarczym. Inicjatorami i koordynatorami projektu są: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja - Północ. Obecnie w Sieci Miast zaangażowanych jest

 

Idea powołania Sieci Miast Euroregionu Karpackiego posiada już kilkuletnią historię. Pod hasłem powołania Sieci zrealizowano kilka pilotażowych transgranicznych projektów o niewielkiej skali. W latach 2009-2010 zrealizowany zostal pierwszy projekt sieciowy dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 pod nazwą: „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego”. Zakres niniejszego projektu w pełni uwzględnia robocze (śródokresowe) wnioski z realizacji pierwszego projektu oraz wprowadza działania mające usprawnić funkcjonowanie Sieci. Ze zidentyfikowanych problemów najistotniejsze, które stały się podstawą niniejszego projektu są: brak sformalizowanego sposobu zaangażowania władz miast w działalność sieci, niski poziom efektywności zaangażowania urzędników miejskich w działania sieci, trudności z koordynacją całości Sieci przez samorząd terytorialny, brak wyspecjalizowanego mechanizmu komunikacji i zdalnej współpracy zapewniającej efektywną wymianę informacji i realizację wspólnych działań. Z drugiej strony idea powołania Sieci Miast Euroregionu Karpackiego spotkała się z aprobatą i zainteresowaniem uczestniczących w działaniach projektu dodatkowych władz miejskich. Stąd podstawowym problemem, na który odpowiada niniejszy projekt jest rozdział pomiędzy potencjałem miast karpackich i poparciem ze strony ich władz dla idei Sieci a brakiem konkretnych rozwiązań organizacyjno – instytucjonalnych w zakresie zarządzania współpracą w ramach Sieci. Stworzone partnerstwo oraz dobrane środki w ramach projektu kontynuacyjnego zagwarantują rozwiązanie zidentyfikowanego problemu

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2019 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: