Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

ABC studiowania i pracy w Polsce

ABC studiowania i pracy w Polsce

Mikroprojekt "ABC studiowania i pracy w Polsce"

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner: Zachodnioukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) Lwów

 

Mikroprojekt "ABC studiowania i pracy w Polsce" jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Czas trwania mikroprojektu: 01.04.2014 r.-30.11.2014 r.

Całkowita wartość projektu:  44 465,23 EUR

Kwota dofinansowania:  40 018,71 (90%)

 

Celem mikroprojektu jest rozwój współpracy transgranicznej w zakresie badania potrzeb i zwiększenia szans edukacyjnych i na rynku pracy młodzieży z Białorusi i Ukrainy z regionów przygranicznych; młodzieży, która planuje podjąć studia lub pracę w Polsce.

 

Głównym problemem, do rozwiązania którego ma się przyczynić mikroprojekt 4 jest niewystarczający poziom wiedzy wśród młodzieży z Ukrainy i Białorusi na temat studiowania i pracy w Polsce, polskiego rynku pracy .

W ramach mikroprojektu zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe oraz badania focusowe – w Polsce wśród studentów pierwszych lat studiów z Ukrainy i Białorusi, na Ukrainie oraz Białorusi (badania internetowe) wśród młodzieży planującej podjąć studia w Polsce. Pozwoli to uzyskać informacje na temat potrzeb młodych ludzi decydujących się na studia w Polsce: jakiego wsparcia potrzebują, jakich informacji im brakuje, czego oczekują w trakcie pracy i studiów zagranicą.

Na podstawie raportu i rekomendacji z przeprowadzonych badań zostanie opracowany multimedialny przewodnik „ABC studiowania i pracy w Polsce” na nośniku CD, który zostanie rozpowszechniony wśród młodzieży z terenów przygranicznych, studentów białoruskich i ukraińskich studiujących w Polsce oraz wśród instytucji (szkoły, uczelnie, urzędy, biura karier, doradcy zawodowi, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe).

 

Mikroprojekt „ABC studiowania i pracy w Polsce” jest częścią projektu parasolowego „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” realizowanego przez Lidera Projektu Parasolowego Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie.

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: