Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy

Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy

Projekt "Alpejsko-Karpacki Turystyczy Klaster Wiedzy" (AKTKW) realizowany w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Fundusz Partnerski. Współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Cel projektu:

Cel ogólny projektu: budowa i stworzenie podstaw rozwoju strategicznego systemu partnerstw polsko – szwajcarskich działających na rzecz współpracy podmiotów związanych z alpejskim i karpackim wymiarem zrównoważonego rozwoju w dziedzinie turystyki, w szczególności w zakresie tworzenia systemu zarządzania „marką karpacką” w turystyce z wykorzystaniem doświadczeń szwajcarskich, której wyrazem jest AKTKW.

 

Termin realizacji:

maj 2012 – kwiecień 2013

 

Całkowita wartość projektu:

785 696 PLN

 

Wkłas własny SEKP:

78 570 PLN

 

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

 • Kwiecień 2012 – Powołanie Komitetu Sterującego
 • Maj 2012 – zatrudnienie personelu
 • Czerwiec 2012 – powołanie Zespołu Koordynacyjnego
 • 22 czerwca 2012 – wizyta studyjna do Szwajcarii i spotkanie organizacyjne Zespołu Koordynacyjnego
 • II kwartał 2012 – I kwartał 2013 – Spotkania Komitetu Sterującego
 • II kwartał 2012 – II kwartał 2013 - Opracowanie strategii rozwoju Marki Karpackiej z udziałem ekspertów szwajcarskich
 • IV kwartał 2012 – Organizacja I Forum AKTKW w ramach Alpejsko – Karpackiego Forum Współpracy (proponowane przesunięcie działania na III kwartał 2012)
 • III kwartał 2012 – II kwartał 2013 – Spotkania Zespołu Koordynacyjnego
 • III kwartał 2012 – Zlecenie analiz systemów wsparcia rozwoju turystyki w Polsce i Szwajcarii
 • I kwartał 2013 - Opracowanie podręcznika procesów dla AKTKW
 • II kwartał 2012 - Uruchomienie strony internetowej AKTKW
 • II kwartał 2013 - Organizacja wizyty studyjnej dla polskich udziałowców AKTKW w Szwajcarii
 • II kwartał 2013 - Formalne powołanie i zarejestrowanie AKTKW

 

Alpejsko – Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy ma być docelowo stałą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na różnym szczeblu zarządzania w obrębie partnerskich podmiotów: alpejskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych polskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedsięwziąć w obrębie turystyki.

 

Grupa docelowa

Z uwagi na realizację projektu najważniejszą grupę docelową stanowi branża turystyczna, która zyska wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie promocji produktów i usług.

 

Szeroko rozumiana branża turystyczna to:

 • touroperatorzy,
 • właściciele hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych,
 • lokalni liderzy zaangażowani w działania na rzecz rozwoju turystyki,
 • środowisko pozarządowe, w zakresie w jakim podejmuje działania w obszarze turystyki,
 • dziennikarze,
 • regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego,
 • personel zaangażowanych partnerów, ze względu na możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń,
 • turyści zainteresowani turystyką przyrodniczą i kulturową.

 

Strategia Marki Karpackiej

 

Założenia metodologiczne strategii Marki Karpackiej i jej narzędzia

Projekt ma na celu stworzyć długookresową strategię Marki Karpackiej, dzięki oparciu na zasadach dążenia do zachowania środowiska naturalnego i zrównoważone korzystania z jego zasobów. Zaplanowane działania i wypracowane w ich efekcie rezultaty będą sprzyjać kształtowaniu postaw proekologicznych oraz w dużej mierze będą się koncentrować na promocji walorów Euroregionu Karpackiego, co będzie sprzyjać rozwojowi jego przedsiębiorczości.

 

Etapy budowania Marki Karpackiej:

Wstępem do prac nad strategią Marki Karpackiej są konsultacje społeczne i rozległa analiza systemów wparcia turystyki w Polsce i w Szwajcarii. Owe badania pozwolą przygotować bazę do tworzenia realnej koncepcji turystycznego rozwoju Karpat i pozwolą do przejścia do realizacji operacyjnych działań:

 1. System identyfikacji wizualnej + architektura (Branded House).
 2. Porozumienie interesariuszy.
 3. Produkty marki / organizacja zasobów.
 4. Powołanie DMO (Destination Management Organization).
 5. Szkolenie kadr i partnerów.
 6. Wizerunkowa komunikacja marki.
 7. Oferta turystyczna i jej dystrybucja.
 8. Sprzedaż pilotażowa.
 9. Komunikacja produktowa.
 10. Pierwsza weryfikacja.

Realizacja powyższych etapów rozłożona jest na dwa lata. Nie oznacza to jednak końca prac nad Marką Karpacką po upływie powyższego okresu. Profesjonalnie prowadzone i udoskonalane działania przez kolejne lata pozwolą w długofalowej perspektywie realnie i imponująco wpłynąć na wzrost rozpoznawalności Karpat na arenie międzynarodowej, europejskiej i światowej.

 

Partner Projektu – Instytut Turystyki przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Sierre w Szwajcarii

 

Instytut Turystyki jest jednostką naukową działającą od 2002 roku przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Sierre w Szwajcarii. Pracownicy naukowi stanowią wysoko wyspecjalizowaną kadrę profesorską w Uniwersytecie, w ramach którego funkcjonuje jedna z najbardziej prestiżowych szkół turystycznych w Szwajcarii - Swiss School of Tourism. Działania Instytutu koncentrują się m.in. wokół:

 • implementowania innowacyjnych rozwiązań dla tworzenia i wdrażania nowoczesnych produktów turystycznych,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla wspierania zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwami i destynacjami turystycznymi,
 • kreowania nowoczesnych narzędzi związanych z monitorowaniem rozwoju turystyki w miejscach recepcji turystycznej,
 • badania rynku turystycznego, celem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz obszarów recepcji turystycznej szczególnie na terenie Szwajcarii,
 • szerokiej działalności edukacyjnej.

 

W latach 2005-2012 Instytut zrealizował wiele projektów zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: