Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończoneAnaliza - integracja - sieciowanie potencjałów regionalnych

Analiza - integracja - sieciowanie potencjałów regionalnych

Projekt "Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego" realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 stycznia 2011 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regioalnego.

CEL PROJEKTU:

Projekt „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” jest odpowiedzią na niską jakość strategicznej współpracy w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy podmiotami z obszaru Województwa Podkarpackiego (Polska) i Kraju Proszowskiego. Wynika również z braku systemowych rozwiązań programowych i instytucjonalnych w tym zakresie. Układy instytucjonalne związane z procesami pro-rozwojowymi po jednej i po drugiej stronie granicy różnią się od siebie, a wykorzystanie potencjałów obu regionów nie jest oparte o wspólne podejście. Celem projektu jest zatem zmiana tego stanu rzeczy poprzez utworzenie Sieci Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego na obszarze obu regionów. Tak zdefiniowany przez powołany polsko - słowacki Zespół Projektowy cel główny tożsamy jest z określonym dla Tematu 3 Priorytetu II celem jakim jest: „rozwój sieci współpracy wiążących polskich i słowackich partnerów”.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Analiza poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Kraju Preszowskiego i Województwa Podkarpackiego. Określenie wspólnych pól rozwojowych, analiza i integracja potencjałów instytucjonalnych w zakresie rozwoju Regionalnego (Analiza)
2. Identyfikacja transgranicznych procesów rozwojowych wpływających na aktywizację, systematyzację i poprawę jakości współpracy transgranicznej na pograniczu PL-SK oddziałującej na rozwój obszaru wsparcia
3. Integracja i mobilizacja zasobów instytucjonalnych oraz rezerw kadrowych związanych ze zidentyfikowanymi procesami rozwojowymi.
4. Tworzenie sieci współpracy

PARTNERZY PROJEKTU :

  • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Wnioskodawca
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - Partner Krajowy
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem - Partner Zagraniczny (słowacki)
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku - Partner Zagraniczny (słowacki)

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: