Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończoneInnowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu

Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu

„Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Okres realizacji: 1.04. 2011 – 30.09.2012
Wartość całkowita projektu: 354 050,00 EUR
Wartość dofinansowana z EFRR: 298 724,85 EUR

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Cel główny projektu został określony jako „Wzmocnienie i profesjonalizacja współpracy miast karpackich, poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”. Jego realizacja jest niezbędna dla stworzenia zorientowanej na rozwój społ.-gosp. terytorialnej struktury współpracy ośrodków miejskich pogranicza pl-sk, a jego osiągnęcie pozwoli na rozwój i zacieśnienie współpracy na rzecz polityki wzrostu oraz poprawy jakości życia mieszkańców zaangażowanych miast.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Opracowanie informatycznej aplikacji do zarządzania współpracą partnerów w ramach SMEK – oprogramowanie pozwoli na codzienną współpracę opartą na pracownikach partnerów,
 2. Stworzenie komórek współpracy w ramach struktur organizacyjnych miast – partnerów - umożliwi stworzenie zaplecza kadrowego dla Sieci na poziomie partnerów,
 3. Opracowanie procedur współpracy w ramach Sieci – pozwoli na ujednolicenie zasad współpracy i ułatwi jej monitoring,
 4. Stworzenie technicznych możliwości organizowania telepracy pomiędzy miastami/ partnerami SMEK – umożliwi współpracę pomiędzy partnerami w trybie telekonferencji,
 5. Stworzenie centrów koordynacyjnych w Stowarzyszeniach – odpowiadać będą za monitoring Sieci, współpracę z zachodnimi partnerami z UE oraz za rekrutację nowych członków.


ETAPY PROJEKTU:
Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy:

 1. ARCHITEKCI
 2. BUDOWNICZOWIE
 3. UŻYTKOWNICY

 

Podział ten wynika z odrębnego charakteru każdego z etapów, a jednocześnie ułatwia zarządzanie projektem i osiąganie jego celów.

PARTNERZY:

 • Miasto Humenne – Wnioskodawca
 • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (PP1)
 • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ (PP2)
 • Gmina Miejska Przemyśl (PP3)
 • Gmina Miejska Przeworsk (PP4)
 • Gmina Lesko (PP5)
 • Miasto Jasło (PP6)
 • Miasto Snina (PP7)
 • Miasto Medzilaborce (PP8)
 • Gmina Miejska Ustrzyki Dolne (PP9)
 • Miasto Vranov nad Toplou (PP10)
 • Gmina Miejska Jarosław (PP11)
 • Gmina Boguchwała (PP12)


Szczegóły na stronie projektu: www.smek.karpacki.pl


    
 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: