Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończoneKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych

Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych

„Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Okres realizacji: 1.02. 2011 – 30.07.2012
Wartość całkowita projektu: 303 570,00 EUR
Wartość dofinansowana z EFRR: 255 160,18 EUR

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu jest rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, poprzez budowę wspólnej polsko-słowackiej formalnej struktury instytucjonalnej jednoczącej organizacje odpowiedzialne za rozwój regionalny po obu stronach granicy oraz opracowanie wspólnej strategii współpracy i koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Celami szczegółowymi projektu są:

  • Integracja i intensyfikacja współpracy pomiędzy istniejącymi instytucjami rozwoju regionalnego regionów przygranicznych (woj. podkarpackie, kraj preszowski);
  • Utworzenie formalnych struktur współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny na obszarze pogranicza – Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego .
  • Integracja działań instytucji po obu stronach granicy w zakresie planowania przestrzennego i koordynacji celów strategicznych.


ETAPY PROJEKTU:

Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy:

  1. TWORZENIE
  2. PLANOWANIE
  3. REALIZACJA


PARTNERZY:

  • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku – Partner zagraniczny (PP1)
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem– Partner zagraniczny (PP2)
  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie – Partner zagraniczny (PP3)

 

Szczegóły na stronie projektu: www.karr.com.pl
  

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: