Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończoneMedia karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w

Media karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w

Media karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego

Projekt "Media karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego" realizowany w partnerstwie z Zrzeszeniem samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Zachodnio-ukraińską Dziennikarską Młodzieżową Fundacją Informacji Ekologicznej i Turystycznej «WETI» współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.

 

 Cel projektu:

Projekt pn. „Media karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego” zakłada podwyższenie jakości informacji na temat rozwoju regionalnego oraz współpracy transgranicznej poprzez zwiększenie poziomu współpracy mediów karpackich na terenie województwa podkarpackiego oraz obwodów lwowskiego, zakarpackiego, iwano-frankowskiego i czerniowieckiego w ramach Euroregionu Karpackiego. Projekt przewiduje przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli mediów ukraińskich i polskich na temat pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i napisania projektów z tym związanych. Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie Forum Mediów Karpackich, w którym wezmą udział przedstawiciele obu państw. Rezultatem projektu będzie utworzenie Rady Mediów Karpackich w celu podtrzymania współpracy transgranicznej wspomnianych mediów nawiązanej w trakcie realizacji projektu oraz inicjowanie nowych wspólnych przedsięwzięć, m.in. w postaci wspólnych projektów.

 

 Grupa docelowa

podmioty z branży medialnej, w tym dziennikarze z regionalnych stacji telewizyjnych, regionalnych stacji radiowych; mediów internetowych, agencji informacyjnych i redakcji gazet z obszaru transgranicznego województwa podkarpackiego oraz obwodów lwowskiego, zakarpackiego, iwano-frankowskiego i czerniowieckiego.

 

Termin realizacji:

 

01.06. 2013 – 30.11. 2013

 

Całkowita wartość projektu:

 

156 480,00 PLN

 

Koszty ponoszone przez SEKP:

 

 11 300,00 PLN

 

 Działania do realizacji:

 

  • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przygotowania projektów dla przedstawicieli mediów polskiej i ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego
  • Zorganizowanie Forum Mediów Karpackich
  • Wydanie publikacji
  • Promocja

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: