Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończonePodkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes

Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projekt złożony przez Euroregion Karpacki w ramach osi priorytetowej 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat: 1.4.B Projekty pozainwestycyjne; projekt pn „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes”.


Celem głównym projektu jest promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna Podkarpacia. Cel główny stanowi syntezę następujących celów szczegółowych:

  • wypromowanie atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpacia na poziomie międzynarodowym;
  • ujednolicenie systemu udostępniania informacji potencjalnym inwestorom o możliwościach inwestowania na Podkarpaciu;
  • zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego województwa;
  • wypromowanie sektorów priorytetowych Województwa Podkarpackiego (lotniczego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego i turystycznego);
  • stworzenie, propagowanie oraz umocnienie wizerunku województwa jako regionu o korzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej.

 

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez udział w targach inwestycyjnych MIPIM 2011 o zasięgu światowym. W tym celu zostanie wydany atlas inwestycyjny Podkarpacia przedstawiający oferty inwestycyjne samorządów członkowskich Euroregionu Karpackiego, ulotki, gadżety oraz film promocyjny, które będą rozpowszechniane wśród uczestników oraz zwiedzających w/w imprezy, zostanie stworzona strona internetowa zawierająca aktualne informacje na temat poszczególnych obiektów Podkarpacia, warunków prawnych inwestowania w Polsce oraz innych niezbędnych informacji w tym zakresie. Projekt przyczyni się do przyciągania nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych do poszczególnych sektorów gospodarki oraz przedstawi ich potencjał na poziomie światowym.

Wartość projektu ogółem: 494 390,00 PLN
Dofinansowanie (70% wydatków kwalifikowalnych): 340 613,00 PLN

W ramach projektu uruchomiony został serwis internetowy www.investincarpathians.eu w którym odnaleźć można między innymi informacje dotyczące ofert inwestycyjnych samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: