Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończonePromocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platform

Promocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platform

Promocja potencjału Karpat

  

 

Mikroprojekt nr 2 „Promocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platformy promocyjnej”

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Samorządów “Euroregion Karpacki  - Ukraina

Partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

 

Mikroprojekt „Promocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platformy promocyjnej” jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Czas trwania projektu: 01.02.2014 r.-30.09.2014 r.

Całkowita wartość projektu:  49 580,00 EUR

Kwota dofinansowania: 44 622,00 EUR (90%)

 

Celem głównym mikroprojektu jest promocja potencjału przyrodniczo-kulturowego obszaru projektu.

 

Dla osiągnięcia wyznaczonego celu głównego określono następujące cele szczegółowe:

1. Wdrożenie zintegrowanych działań promujących potencjał rekreacyjny uzdrowisk z obszaru projektu

2. Stworzenie platformy informacyjnej promującej potencjał rekreacyjny uzdrowisk ukraińskiej i polskiej części Euroregionu Karpackiego

3. Poprawa konkurencyjności obszaru projektu poprzez utworzenie nowych ofert turystycznych w wyniku zapoznania się touroperatorów z potencjałem uzdrowisk z obszaru projektu w ramach wizyt studyjnych.

 

Pomimo oczywistego potencjału rekreacyjnego ukraińsko-polskiego obszaru, głównym problemem ograniczającym rozwój turystyki rekreacyjnej jest niewystarczający poziom rozpoznawalności tego obszaru jako terenu rekreacyjnego, ograniczony dostęp do informacji na temat aktualnych ofert turystycznych, produktów, usług w uzdrowiskach oraz niewystarczający poziom ich promocji. Istniejące dostępne oferty i produkty turystyczne uzdrowisk wskazują na niski poziom konkurencyjności w porównaniu z ofertami z innych terenów rekreacyjnych, w tym transgranicznych.

 

W związku z powyższym, mikroprojekt przewiduje realizację działań mających na celu stworzenie warunków dla rozwoju współpracy transgranicznej w zakresie promocji potencjału rekreacyjnego ukraińskiej i polskiej części Euroregionu Karpackiego poprzez:

 

  • stworzenie wspólnego dla  obszaru transgranicznego portalu internetowego jako źródła informacji i promocji potencjału rekreacyjnego
  • stworzenie instrumentów promujących potencjał rekreacyjny w regionie transgranicznym poprzez wydanie dwujęzycznych publikacji
  • przeprowadzenie wizyt studyjnych dla touroperatorów, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, w wyniku których powinny zostać opracowane nowe zintegrowane pakiety ofert rekreacyjno- turystycznych.

 

Projekt będzie realizowany na terenie Ukrainy w obwodzie lwowskim a w Polsce na terenie województwa podkarpackiego przez Zrzeszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

Trwałość osiągnięć projektu zostanie zapewniona poprzez utworzenie transgranicznej platformy informacyjnej na rzecz współpracy w dziedzinie turystyki rekreacyjnej, opracowanie materiałów promocyjnych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych osób oraz wypracowanie założeń do utworzenia nowych ofert i pakietów turystyczno-rekreacyjnych.

 

Mikroprojekt  „Promocja potencjału Karpat - stworzenie transgranicznej platformy promocyjnej” jest cześcią projektu parasolowego

Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” realizowanego przez Lidera Projektu Parasolowego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: