Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończone„Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-ukraińskie

„Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-ukraińskie

Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, mianowicie w obwodzie lwowskim

Mikroprojekt nr 3 „Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, mianowicie w obwodzie lwowskim  i województwie podkarpackim”

Partner Wiodący: Borysławska miejska organizacja pozarządowa „Agencja Rozwoju Uzdrowiska Shidnytsya”

Partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

 

Mikroprojekt  „Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, mianowicie w obwodzie lwowskim  i województwie podkarpackim” jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Czas trwania projektu: 01.03.2014 r.-31.10.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 49 070,00 EUR

Kwota dofinansowania: 44 163,00 EUR (90%)

 

Celem głównym mikroprojektu jest promocja zdrowego trybu życia.

 

Cele szczegółowe:

  1. Upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących zabiegów leczniczych poprzez wymianę doświadczeń między personelem medycznym uzdrowisk w obwodzie lwowskim i na Podkarpaciu
  2. Wspieranie i upowszechnianie leczenia uzdrowiskowego w uzdrowiskach położonych w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, w tym obwodzie lwowskim i na Podkarpaciu

 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na osiągnięcie głównego celu projektu poprzez ustanowienie współpracy między personelem medycznym z kurortów na granicy polsko-ukraińskiej.

Mikroprojekt 3 będzie trwał od marca do października 2014 roku. Pierwszym działaniem przeprowadzonym w miesiącu maju będzie konferencja, której celem będzie wymiana doświadczeń wśród personelu medycznego z kurortów w obwodzie lwowskim i na Podkarpaciu. Spotkanie odbędzie się na Ukrainie i zostanie skierowane do 60 osób. W pierwszym dniu, przedstawiciele Polski i Ukrainy będą wymieniać się doświadczeniami w takich dziedzinach jak: metody leczenia pacjentów uzdrowisk, używany sprzęt w uzdrowiskach. Następnego dnia, reprezentanci strony polskiej odwiedzą kilka ośrodków w obwodzie lwowskim (na przykład Truskavets, Schidnica) i zapoznają się z możliwościami leczenia na miejscu. W miesiącu sierpniu zostaną przeprowadzone w Polsce warsztaty na temat pisania projektów, które potrwają 2 dni. Weźmie w nich udział 30 osób z Ukrainy. Pierwszy dzień szkolenia na temat pisania projektów będzie prowadzony dla przedstawicieli ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych związanych z polityką rozwoju lecznictwa w uzdrowiskach. Następnego dnia reprezentanci strony ukraińskiej będą mogli zobaczyć kilka uzdrowisk na terenie województwa podkarpackiego (na przykład Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój). Udział w warsztatach pozwoli jego uczestnikom pogłębić swoja wiedzę na temat pisania projektów i umożliwi pozyskanie funduszy z różnych programów. Zwieńczeniem mikroprojektu będzie wydanie poradnika medycznego dotycząca ośrodków zdrowia w obwodzie lwowskim i na Podkarpaciu. Będzie on zawierał opisowe informacje o każdym obiekcie w regionie ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości leczniczych i rekreacyjnych. Przewodnik będzie skierowany głównie do turystów i zostanie rozdystrybuowany wśród partnerów całego Mikroprojektu w ramach projektu parasolowego. Projekt będzie promowany na każdym etapie jego realizacji w drodze: publikacji materiałów promocyjnych, umieszczania artykułów na różnych stronach internetowych po obu stronach granicy.

 

Mikroprojekt „Rozwój i promocja lecznictwa uzdrowiskowego w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego, mianowicie w obwodzie lwowskim  i województwie podkarpackim” jest cześcią projektu parasolowego “Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” realizowanego przez Lidera Projektu Parasolowego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: