Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończoneSieci lokalnego rozwoju Euroregionu Karpackiego – możliwości dla

Sieci lokalnego rozwoju Euroregionu Karpackiego – możliwości dla

Sieci lokalnego rozwoju Euroregionu Karpackiego – możliwości dla Ukrainy

 

Projekt "Sieci lokalnego rozwoju Euroregionu Karpackiego – możliwości dla Ukrainy" realizowany przez Zrzeszenie Samorzadów „Euroregion Karpaty – Ukraina" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, Agencją Rozowju Regionalnego w Świdniku oraz Agencją Rozowju Regionalnego z Czech współfinansowany ze środków Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Cel projektu:

Cel ogólny projektu: wykorzystanie najlepszych praktyk sieci lokalnego rozwoju w przygranicznych regionach górskich; poprawa poziomu zawodowego przedstawicieli sieci na Ukrainie, rozwój podejścia systemowego we współpracy pomiędzy agencjami rozwoju regionalnego i samorządem lokalnym w celu utworzenia lokalnych sieci współpracy.

Termin realizacji:

maj  2013 – kwiecień 2014

 

Całkowita wartość projektu:

69 955.00 EUR

 

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

ü  Maj 2013 – Prace przygotowawcze, powołanie Zespołu Projektowego i organu nadzorującego

 

Działania pozostałe do realizacji:

ü  Maj - Listopad 2013 – Przyswajanie najlepszych praktyk w rozwoju lokalnym

ü  Sierpień 2013 – Luty 2014 – Seminaria, regionalne warsztaty

ü  Maj 2013 – Kwiecień 2014 -  Tworzenie sieci rozwoju lokalnego na Ukrainie i łączenie ich z sieciami na terenie Euroregionu Karpackiego                         

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: