Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej

Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej

    

 

Mikroprojekt nr 1 „Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner: Stowarzyszenie Samorządów “Euroregion Karpacki  - Ukraina”

 

Mikroprojekt "Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego” jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Czas trwania projektu: 01.02.2014 r.-30.09.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 49 332,00 EUR

Kwota dofinansowania: 44 398,80 (90%)

 

Celem ogólnym mikroprojektu jest analiza potencjału przyrodniczego i kulturowego oraz opracowanie narzędzi promocji turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego.

 

Cele szczegółowe:

 

  1. analiza potencjału uzdrowisk polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego
  2. stworzenie kompleksowych działań promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego

 

Rozwój turystyki jest istotnym impulsem dynamizującym rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. Obecnie negatywne efekty światowego kryzysu finansowego zmuszają  do podjęcia zdecydowanych działań ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych skutków globalnego kryzysu gospodarczego wpływającego na turystykę, a tym samym na turystykę zdrowotną i uzdrowiskową. Ogromnym problemem jest niedostateczna promocja możliwych do zaoferowania usług świadczonych przez uzdrowiska na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Wspomniany problem jest efektem niskich nakładów finansowych na informację i promocję tego sektora turystyki. Opracowanie Strategii Promocji Karpackiej Turystyki Uzdrowiskowej, która będzie zawierała kompleksowe działania na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego jest odpowiedzią na powyższe problemy. Strategia będzie zawierać definicję produktu i polityki brandingu, wytyczne dla marki uzdrowisk karpackich, działania promocyjne i mechanizm monitorowania jej wdrażania. Dodatkowo będzie ona częścią strategii budowy i wdrażania terytorialnej Marki Karpackiej.

Ważnym elementem opracowania i promocji Strategii Promocji Karpackiej Turystyki Uzdrowiskowej będzie organizacja konferencji, mającej na celu zaproszenie do współpracy potencjalnych beneficjentów tj. przedstawicieli branży turystycznej, podmioty świadczące usługi zdrowotne, lokalnych liderów działających na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej po obu stronach granicy, a także władze lokalne, samorządy i organizacje pozarządowe.

Grupą docelową projektu są podmioty oferujące usługi uzdrowiskowe, turystyczne i agroturystyczne z województwa podkarpackiego oraz obwodu lwowskiego, zakarpackiego i iwano-frankowskiego. Pośrednimi odbiorcami są mieszkańcy, turyści, władze samorządowe, gestorzy, organizatorzy turystyki, instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody, ekologii i turystyki, przedsiębiorcy.

 

Mikroprojekt „Strategia rozwoju turystyki uzdrowiskowej w polsko-ukraińskiej części Euroregionu Karpackiego” jest cześcią projektu parasolowego

Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” realizowanego przez Lidera Projektu Parasolowego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Pliki do pobrania

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: