Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Świadomi studenci na rynku pracy

Świadomi studenci na rynku pracy

Mikroprojekt "Świadomi studenci na rynku pracy"

Lider Mikroprojektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Partner: Centrum Kariery Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lessi Ukrainki w Łucku z siedzibą Łucku (Ukraina).

 

Mikroprojekt "Świadomi studenci na rynku pracy" jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 

Czas trwania mikroprojektu: 01.03.2014 r.-31.08.2014 r.

Całkowita wartość mikroprojektu: 47 894,66 EUR

Kwota dofinansowania: 43 105,19 EUR

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie pracy studentów z Polski i Ukrainy przygotowujących się do wejścia na rynek pracy.

 

Realizacja projektu pozwoli zniwelować skalę problemu niewystarczającego poziomu wiedzy z zakresu rynku pracy wśród studentów ostatnich lat studiów w Polsce i na Ukrainie. Pomimo funkcjonowania na większości uczelni akademickich biur karier, studenci często czują się zagubieni, przytłoczeni czekająca ich po studiach rzeczywistością rynku pracy.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwie wizyty studyjne (w Polsce i na Ukrainie) osób pracujących ze studentami w temacie zatrudnienia. Dodatkowo odbędą się polsko-ukraińskie warsztaty z doradztwa zawodowego dla studentów z Polski i Ukrainy ( 3 warsztaty), podczas których każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z bezpośrednich konsultacji z doradcą zawodowym. Zakres tematyczny warsztatów będzie dotyczył m.in. rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania dobrego CV, rozpoznania cech osobowościowych w kwestii wyboru zawodu, tendencji na rynku pracy, portali pomagających znaleźć pracę itp.

 W efekcie końcowym mikroprojektu zostanie wydana broszura informacyjna zawierająca praktyczny przewodnik i porady dla młodzieży związane z poszukiwaniem pracy, która zostanie dystrybuowana na uczelniach podkarpackich i wołyńskich, w biurach karier i instytucjach rynku pracy.

 

Mikroprojekt „Świadomi studenci na rynku pracy” jest częścią projektu parasolowego „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” realizowanego

przez Partnera Wiodącego Projektu Parasolowego Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw.

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: