Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PolskaProjekty własne zakończoneTransnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce

Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce

Projekt "Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce" realizowany w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Cel ogólny projektu:

transfer innowacji turystycznych w sektorze publiczno-pozarządowym na Podkarpaciu na przykładzie rozwiązań szwajcarskich. Realizacja projektu spowoduje implementację szwajcarskich innowacyjnych rozwiązań turystycznych do sektora publiczno-pozarządowego na Podkarpaciu, oddziałując  prorozwojowo na turystykę w województwie i na obszarze Euroregionu Karpackiego.

Realizacja celu nastąpi poprzez:

 • identyfikacje najlepszych praktyk, innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań projektowych zastosowanych w instytucjach szwajcarskich w dziedzinie turystyki;
 • przeprowadzenie analizy możliwości przeniesienia szwajcarskich innowacji turystycznych
  w sektorze publiczno-pozarządowym na Podkarpacie oraz opracowanie mechanizmów dokonania takiego transferu;
 • organizację Alpejsko-Karpackiego Forum Innowacji Turystycznej jako inicjatywy międzynarodowej, stwarzającej możliwość poznania w praktyce dobrych przykładów i innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w przedsięwzięciach turystycznych podejmowanych poprzez podmioty publiczne
  i pozarządowe ze Szwajcarii;
 • podniesienie wiedzy podkarpackich jst i ngo poprzez przekazanie doświadczeń szwajcarskich;
 • implementację rozwiązań szwajcarskich poprzez utworzenie międzynarodowej platformy wymiany partnerstw i innowacji;

 

Grupy docelowe projektu:

 • jst, organizacje pozarządowe z obszaru Podkarpacia i pozostałej części Euroregionu Karpackiego
  i podmioty będące pod ich oddziaływaniem;
 • branża turystyczna z obszaru województwa podkarpackiego i całego Euroregionu Karpackiego;
 • mieszkańcy podkarpacia i pozostałej części Euroregionu Karpackiego;

 

Termin realizacji:

 

12 kwietnia 2013 – 30 czerwca 2014

 

Całkowita wartość projektu:

872 910 PLN

 

Główne działania zrealizowane w ramach projektu:

 

 • Maj 2013 – Podpisanie umowy partnerskiej z Instytutem Turystyki HES-SO z siedzibą w Sierre
 • Maj 2013 – Wyłonienie Zespołu Projektowego i podpisanie umów z personelem
 • Czerwiec 2013 – Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Ecorys Polska.

 

Działania pozostałe do realizacji:

 

 • Lipiec 2013 – Powołanie Komitetu Monitorującego
 • Lipiec 2013 – powołanie i prace polsko-szwajcarskiego  Zespołu Eksperckiego
 • Lipiec2013 – I spotkanie Zespołu Eksperckiego w Szwajcarii
 • III kwartał 2013 – II kwartał 2014 – Spotkania Komitetu Monitorującego
 • III kwartał 2013 – II kwartał 2014 – prace polsko-szwajcarskiego Zespołu Eksperckiego
 • III kwartał 2013 – I spotkanie (2 dniowe) polsko-szwajcarskiego Zespołu Eksperckiego w Szwajcarii
 • III kwartał 2013 – III kwartał 2013 i I kwartał 2014 – przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych
 • ü  III kwartał 2013 – Alpejsko-Karpackie Forum Innowacji Turystycznej
 • III kwartał 2013 – II spotkanie (2 dniowe) polsko-szwajcarskiego Zespołu Eksperckiego w Polsce
 • IV kwartał 2013 – Zlecenie przez Partnera Projektu badania na temat rozwoju innowacyjnych partnerstw publiczno-pozarządowych w Euroregionie Karpackim w zakresie turystyki
 • IV kwartał 2013 – Wizyta szkoleniowo-doradcza ekspertów szwajcarskich  w Polsce
 • IV kwartał 2013 – I kwartał 2014 – Wydanie przez Partnera Wiodącego Strategii Partnerstwa
 • I kwartał 2014 –  Uruchomienie internetowej wymiany partnerstw
 • II kwartał 2014 –  Konferencja podsumowująca projekt    

 

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: