Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Fundament Strategii

Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej

Projekt " Fundament Strategii – podstawą wdrażania innowacji w turystyce karpackiej” zrealizowano przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i jest kontynuacją projektu „Transnacjonalne partnerstwo dla innowacji w turystyce”.

 

Termin realizacji:

 

styczeń– luty 2015 r.

 

Całkowita wartość projektu:

 

146 880  PLN

 

Przedmiot  projektu:

 

Wdrożenie zidentyfikowanych w polsko-szwajcarskiej strategii wybranych najefektywniejszych rozwiązań szwajcarskich w zakresie innowacji w turystyce w sektorze publicznym i pozarządowym.

 

Cele operacyjne:

1. Rozszerzenie dostępu do wiedzy podkarpackich i małopolskich  JST i NGO w zakresie innowacji w turystyce.

2. Stworzenie mechanizmów implementacji.

3. Opracowanie i dystrybucja instrumentów instruktażowych ułatwiających stosowanie Strategii i wdrażanie przez jej interesariuszy  najlepszych  rozwiązań szwajcarskich w zakresie innowacji w turystyce w woj. podkarpackim i małopolskim.

 

Główne działania:

Działanie 1. Powołanie i prace Zespołu Koordynacyjnego ds. wdrażania strategii .

Działanie 2. Organizacja 2-óch seminariów w Rzeszowie i w Krakowie poświęconych transferze wybranych szwajcarskich innowacji w turystyce na Podkarpacie.

Działanie 3. Redakcja treści platformy internetowej www.visitcarpathia.com jako narzędzia komunikacji marketingowej służącego do wymiany partnerstw i innowacji oraz promowania Karpat jako destynacji turystycznej.

Działanie 4. Informacja i promocja (opracowany film promocyjno-wdrożeniowy i  wydany Guidline pn. „Marka Karpacka Carpathia – przykład wdrożenia innowacji w turystyce”)

 

Grupa docelowa:

- jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe z obszaru Podkarpacia i pozostałej części Euroregionu Karpackiego i podmioty będą pod ich oddziaływaniem

- branża turystyczna z obszaru województwa podkarpackiego, małopolskiego i całego Euroregionu Karpackiego

- mieszkańcy Podkarpacia i pozostałej części Euroregionu Karpackiego

- turyści odwiedzający EK

 

Projekt realizowany był wspólnie z partnerem Instytutem Turystyki (Institute of Tourism), jednostką naukową działającą przy Uniwersytecie Nauk Stosowanych (University of Applied Sciences of Western Switzerland) w Sierre w Szwajcarii .

Dzięki działaniom projektowym zaistniała możliwość kontynuowania niezwykle ważnej współpracy polsko-szwajcarskiej, która będzie utrzymywana celem implementacji szwajcarskich rozwiązań w zakresie innowacji w turystyce na rynek podkarpacki, co przyczyni się do rozwoju turystyki i jednocześnie wzrost poziomu społeczno-gospodarczego regionu. Wszystkie produkty przede powstałe w wyniku działań projektowych będą efektywnie wykorzystywane w celu propagowania innowacji w turystyce.

 

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: