Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

CARPATHIA EDUCATION

 

CARPATHIA EDUCATION

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Trasngranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Okres realizacji: 01.06.2017-30.10.2018

 

Partner Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego Humenne 273 640,50 EUR

 

Kwota dofinansowania projektu: 273 640,50 EUR (85%)

 

Całkowita wartość projektu: 321 930,00 EUR (100%)

 

Cel projektu:

 

Poprawa jakości transgranicznej edukacji poprzez rozbudowę oferty szkoleniowej dostosowanej do rynku pracy i wykorzystującej zasoby pogranicza

 

Idea i krótki opis projektu:

 

Główną ideą projektu jest podniesienie jakości transgranicznej edukacji w zakresie turystyki poprzez zaproponowanie oferty szkoleniowej dostosowanej do rynku pracy sektora turystyki pogranicza polsko-słowackiego. Spowoduje to aktywizację zatrudnienia studentów  uczniów pogranicza polsko-słowackiego przez podmioty działające w branży turystycznej pogranicza. Ponadto, celem podniesienia jakości usług świadczonych w sektorze turystycznym pogranicza, projekt przewiduje przeszkolenie pracowników sektora turystyki tego regionu zgodnie z międzynarodowymi trendami edukacyjnymi. Aby osiągnąć te założenia w projekcie przewidziano cykl szkoleń dla studentów studiów turystycznych, uczniów szkół hotelarskich i podmiotów działających w sektorze turystyki, obejmujący zagadnienia zgodne z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Projekt zakłada też organizację transgranicznych targów edukacji i pracy, podczas których przedstawione i porównane zostaną systemy edukacji turystycznej funkcjonujące w krajach karpackich i Szwajcarii – gdzie turystyka jest jedną z ważniejszych sektorów gospodarki. W ramach części targowej zaprezentują się zarówno pracodawcy z sektora turystyki jak i uczelnie turystyczne. Targi będą skierowane zarówno do uczniów, studentów i absolwentów jak i osób poszukujących pracy z obszaru pogranicza. Studenci uczelni turystycznych pogranicza zostaną także w ramach projektu skierowani na praktyki w obiekcie karpackim spełniającym wysokie standardy obsługi klienta zagranicznego, wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Szwajcarii, gdzie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Instytucie Turystyki HES-SO Valais oraz będą mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szwajcarskiego obiektu turystycznego. W ramach projektu przewidziano również wydanie dwujęzycznej publikacji-podsumowania problematyki szkoleń, stanowiącej praktyczne narzędzie do podniesienia kwalifikacji w zakresie turystyki. Projekt zakończy się międzynarodową konferencją podsumowującą.

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 

Przeprowadzenie cyklu szkoleń

 

1) Szkolenia dla obejmować będą dwudniowe szkolenia z noclegiem, 15 godzin na każdy temat:

a) Profesjonalny menadżer obiektu hotelarskiego,

b) Ekologia w hotelarstwie – jak stosować rozwiązania proekologiczne w obiektach hotelarskich,

c) Barista,

d) Slow tourism – praktyczne wykorzystanie trendu w rozwoju obiektów turystycznych i ofercie pobytowej w Karpatach,

e) Questing – gry terenowejako innowacyjna forma promocji regionu,

f) Infobrokering turystyczny,

 

Na jedno szkolenie przewiduje się 15 osób z obszaru pogranicza, łącznie przeszkolonych: 120 osób.

 

2) Szkolenia dla uczniów szkół wyższych o profilu turystycznym i szkół hotelarskich, obejmować będą:

a) Język angielski w turystyce karpackiej. Kurs wakacyjny,

b) Ekologia w hotelarstwie – jak stosować rozwiązania proekologiczne w obiektach hotelarskich,

c) Barista

d) Slow tourism – praktyczne wykorzystanie trendu w rozwoju obiektów turystycznych i ofercie pobytowej w Karpatach.

e) Infobrokering turystyczny

 

Szkolenia te będą organizowane równolegle przez partnera polskiego i słowackiego.

W ramach działania przewiduje się też wydanie publikacji opracowanej zgodnie z tematami szkoleń. Będzie ona rozdysponowana w szkołach objętych realizowanym projektem, wśród uczestników szkoleń, na wyjazdach, konferencjach organizowanych w ramach projektu oraz na transgranicznych targach pracy.

 

 

Transgraniczne targi edukacji i pracy

 

Dwudniowe transgraniczne targi edukacji i pracy będą zorganizowane w Rzeszowie i będą miejscem spotkania podmiotów poszukujących pracy (studenci, uczniowie, absolwenci, os. bezrobotne z terenu pogranicza polsko-słowackiego poszukujące pracy w branży turystycznej) z potencjalnym pracodawcą. Dla podmiotów z branży turystycznej stanowić będą okazję do zaprezentowania swojej organizacji i pozyskania nowych pracowników. W targach weźmie udział 20 wystawców będących przedstawicielami sektora turystyki pogranicza (w tym zarówno pracodawcy jak i uczelnie turystyczne). Uczestnictwo w targach pracy uważane jest za jedno z najefektywniejszych form poszukiwania zatrudnienia. Każda z firm wystawiających się na targach będzie gotowa na przyjęcie nowych pracowników, stąd nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą podczas targów zwiększy szansę na zatrudnienie. Aby ułatwić dostęp do targów studentom ze Słowacji, partner słowacki zorganizuje ich przewóz busem. Zaplanowano szeroką promocję targów opartą o media regionalne, internetowe, portale branżowe zarówno w Polsce jak i na Słowacji. Aby lepiej dokonać oceny efekty organizacji targów, po ich zakończeniu zostaną zebrane ankiety wśród wystawiających się pracodawców, w których to określona zostanie liczba osób odwiedzających stoisko, ilość zebranych cv i ilość kandydatów których wystawca byłby gotowy zatrudnić od zaraz. Targom towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja skierowana do środowisk edukacyjnych, turystycznych z obszaru krajów karpackich i będzie miała na celu dokonanie porównania systemów edukacji w turystyce w tych krajach oraz wypracowanie zaleceń dla udoskonalenia programu nauczania w oparciu potrzeby rynku pracy. W konferencji wezmą udział eksperci szwajcarscy, którzy przedstawią system edukacji turystycznej w kraju, w którym turystyka przynosi gospodarce tego kraju znaczące dochody.

 

Wyjazd studyjny do Szwajcarii

 

W ramach projektu PW planuje zorganizować wyjazd studyjny dla polskich i słowackich studentów do swojego partnera strategicznego, Instytutu HES-SO Valais w Sierre w Szwajcarii. Wybór kraju i miejsca docelowego podyktowany był faktem, że Szwajcaria posiada jeden z najwyższych w Europie poziomów kształcenia studentów, a turystyka jest jednym z wiodących sektorów gospodarki. Celem wyjazdu będzie podniesienie kompetencji studentów kierunków turystycznych z pogranicza polsko-słowackiego oraz zwiększenie ich perspektyw zawodowych i szans na zatrudnienie w sektorze turystyki pogranicza. Wyjazd, który związany będzie z przygotowaniem konkretnie do pracy w branży turystycznej, będzie właściwym narzędziem do przygotowania studentów do wejścia we współczesny, wymagający rynek pracy tego sektora. Podczas wyjazdu będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych na uczelni Instytut Turystyki HES-SO Valais w Sierre, poszerzą swoją wiedzę z dziedziny turystyki w oparciu o najnowsze trendy z tej branży, zapoznają się z systemem nauczania turystyki w Szwajcarii, ucząc się od najlepszych oraz będą mieli możliwość przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę, zdobywając doświadczenie, które wykorzystają w pracy zawodowej. W ramach wyjazdu zostanie także zorganizowana wizyta w obiekcie turystycznym, celem zapoznania studentów z praktyką zawodu w tej branży oraz pokazania infrastruktury turystycznej w Szwajcarii. Tego typu doświadczenie daje ogląd na to, jak w praktyce rozwija się przemysł turystyczny w nowoczesnym, wysoko rozwiniętym kraju. W wyjeździe weźmie udział 10 studentów z terenu pogranicza.

 

Udział w praktykach

 

Udział w praktykach wezmą 3 zwycięskie osoby uczestniczące w konkursie zorganizowanym po zakończeniu cyklu szkoleń dla studentów uczelni o profilu turystycznym oraz uczniów szkół hotelarskich z terenu pogranicza polsko-słowackiego. Praktyki odbędą się w okresie wczesno-wakacyjnym (czerwiec-lipiec 2018), w jednym z renomowanych karpackich obiektów turystycznych, spełniającym najwyższe standardy obsługi klienta międzynarodowego, posiadających jednocześnie regionalny charakter ofert wypoczynkowych, spełniający założenia slow-turystyki. Uczestnicy będą mogli zapoznać się w praktyce  z zagadnieniami omawianymi na szkoleniach. Celem praktyk jest podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, w nowoczesnym obiekcie zarządzanym zgodnie z metodyką omówioną na szkoleniach, zwiększając tym samym szanse na ich zatrudnienie w sektorze. Program nauczania praktycznego przewiduje praktyki w najważniejszych, z punktu widzenia obsługi klienta, obszarach. Staże w poszczególnych działach prowadzone są pod kierunkiem opiekunów wyznaczonych przez osoby zarządzające obiektem. W ramach praktyk uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie podczas 2 tygodni trwania zajęć.

 

 

 

 

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16, 35-064 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2018 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: