Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

EtnoCarpathia

EtnoCarpathia

 

     

 

EtnoCarpathia

 

-----------------------------------

Żródło dofinansowania: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Trasngranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

- Finansowanie przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

 

Okres realizacji: 01.11.2019-31.10.2021

 

Partner Projektu: 

PP1 Miejski Dom Kultury Vranov nad Topľou, kulturavranov.sk

- PP2 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, muzeum.rzeszow.pl

 

Kwota dofinansowania projektu: 717996,46 EUR (85% z EFRR, 15% z NIW-CRSO PROO)

 

Całkowita wartość projektu: 844 701,74 EUR (100%)

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. 

 

 

Idea i krótki opis projektu:

 

Główną ideą projektu jest rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego o zasoby kultury karpackiej.

Działania zaplanowane w projekcie będą skierowane na zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Pogranicze polsko-słowackie obfituje w różnorodność kulturową, wynikającą z faktu występowania tu niegdyś wielu zbiorowości etnicznych m.in.: Pogórzan, Łemków, Bojków, a po stronie słowackiej przez ludności obszarów dzisiejszego Šariša, Zemplina, Zamagurie. Każda z nich charakteryzowała się odmiennymi tradycjami i rzemiosłem, a jednocześnie łączyła je wspólna historia i korzenie kulturowe. Jednakże liczne historyczne okoliczności sprawiły, że znaczna część tych kultur uległa wyginięciu lub zapomnieniu, co stwarza zagrożenie dla zachowania trwałości bogactwa kulturowego pogranicza.

Efektem projektu będzie powstanie nowego produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego na dziedzictwie wybranych kultur karpackich. Produkt ten zostanie opracowany pod wspólną, istniejącą już międzynarodową marką karpacką Carpathia i zaoferuje turystom poznanie autentyzmu i wielokulturowości polsko-słowackiej części Karpat, zróżnicowanego rzemiosła i unikalnych tradycji tego obszaru.

 

 

Działania:

 

ETAP I.  DIAGNOZA POTENCJAŁU ETNOCARPATHII

 

 • Inwentaryzacja zasobów kulturowych.

W analizie mają być ujęte i opisane obszary, destynacje kulturowe, wyróżniające się kultury pogranicza PL-SK oraz pozostałości po nich (Pogórzanie, Łemkowie, Bojkowie, Dolinianie, Šariš, Zemplin, Zamagurie). W wyniku powyższej inwentaryzacji powstanie raport wraz z bazą wiedzy. Jednym z głównych elementów raportu będzie skatalogowanie zasobów w oparciu o powyższe obszary kulturowe (np. wzornictwo, kulinaria, kultura duchowa, rzemieślnictwo, muzyka). Na podstawie raportu z inwentaryzacji zasobów zostanie przygotowana strategia 7 submarek tworzących 1 produkt turystyczny.

 • Wydanie publikacji

Jedna z nich będzie miała charakter naukowy, skierowany do osób i instytucji związanych z etnografią pogranicza. Druga publikacja będzie miała charakter promocyjny i zostanie wydana w postaci albumu wizerunkowego obejmującego identyfikowane i skatalogowane markowe obszary kulturowe.

 

ETAP II. OPRACOWANIE NOWOCZESNYCH FORM PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 

 • Uruchomienie portalu internetowego EtnoCarpathia

W ramach projektu zostanie opracowany i uruchomiony portal  internetowy Etno Carpathia informujący zarówno o projekcie, jak i o jego efektach. Będzie to też główne narzędzie promocyjne powstałego produktu turystycznego.

 • Produkcja e-przewodników (E-narzędzie)

Na terenie powstałych submarek zostanie wybranych 7 całkowicie/częściowo zniszczonych/nieistniejących już obiektów. Na ich podstawie powstaną e-przewodniki wyposażone zarówno w wersję tekstową(audio), jak i zdjęciową. Dodatkowym elementem przewodnika będzie możliwość nałożenia przez komórkę lub tablet obrazu przedstawiającego ówczesny wygląd obiektu. Powyższe rozwiązanie będzie dodatkową atrakcją dla turystów, którzy będą mogli zwiedzić poszczególne obiekty w inny, nowoczesny sposób. 4) Elementem dodatkowym będzie utworzenie wizualizacji, hologramu postaci związanej z dziedzictwem kulturowym pogranicza.

 

ETAP III. CARPATHIAETNODESIGN

 

 • Przeprowadzenie konkursu CarpathiaEtnoDesign (CED) dla młodych designerów na wykorzystanie elementów wzornictwa tradycyjnego związanego z kulturami pogranicza oraz przygotowanie przyborników karpackich z materiałami charakterystycznymi dla kultur pogranicza.

Na podstawie wyników konkursu zostaną opracowane i wydane także tzw. „szkatułki karpackie”.

 

ETAP IV. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

 

 • Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dot. kreowania i znaczenia marek terytorialnych.

W sumie 2 spotkania na pograniczu pl-sk

 • Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych

W sumie 7 warsztatów rękodzielniczych na pograniczu pl-sk

 • Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych

W sumie 4 warsztaty na pograniczu pl-sk.

 • Przeprowadzenie warsztatów nt. nowoczesnych narzędzi marketingowych

W sumie 4 warsztaty na pograniczu pl-sk.

 

ETAP V. WYDARZENIA PROMUJĄCE DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA

 

 • Etno Weekend - dwudniowa impreza kulturalna mająca na celu promocję walorów pogranicza polsko-słowackiego.
 • Wizyta studyjna w wybranych etno destynacjach (7-dniowa) dla 15 turystycznych blogerów /dziennikarzy europejskich, którzy w trakcie wizyty zbiorą materiały dla przygotowania relacji blogierskich/dziennikarskich.
 • Międzynarodowa gala podsumowująca projekt

 

 

Zapraszamy do relacji z wydarzeń w projekcie:

 • Spotkanie informacyjne dot. znaczenia i kreowania marek terytorialnych - RELACJA

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: