Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

INTER VENTURES

INTER VENTURES

 

"Policies to promote the internationalisation of SMEs for more competitive regional ecosystems in border areas of the EU"

 

--------------------

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg Europa

 

Okres realizacji: 36 miesięcy od 01.08.2019 (Faza 1 – 24 miesiące, Faza 2 – 12 miesięcy)  

 

Partnerzy Projektu:

 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Pannon (Węgry)
 • Związek Izb Handlowych, Przemysłu, Rolnictwa i Rzemiosła Lombardii (Unioncamere Lombardia)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Europejskie Centrum Biznesu i Innowacji w Burgos (CEEI-Burgos)
 • Klaipėda ID
 • Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AEBR)
 • Administracja Gminy Miejskiej w Kłajpedzie
 • Towarzystwo Rozwoju Prowincji Burgos (SODEBUR)

 

Kwota dofinansowania projektu: 1 151 955,30 (83,67%)

 

Całkowita wartość projektu: 1 376 708 EUR

 

Cel projektu:

Promocja internacjonalizacji MŚP w celu przyczynienia się do wzrostu konkurencyjności regionów granicznych UE.

 

Idea i krótki opis projektu:

Ideą projektu jest wykorzystanie potencjału  przedsiębiorstw ulokowanych na terenie obszarów przygranicznych, tak aby zwiększyć stopień ich internacjonalizacji i tym samym zwiększyć konkurencyjność. INTER VENTURES skupia partnerów z pięciu europejskich regionów granicznych, reprezentujących różne etapy ewolucji ekosystemów MŚP, począwszy od okazjonalnej współpracy poprzez bardziej zorganizowane sieciowanie aż do międzynarodowej klasteryzacji. Partnerzy podczas realizacji projektu będą intensywnie dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się wspólnie poprzez dwie wizyty tematyczne poświęcone dobrym praktykom i cztery spotkania międzyregionalne łączące szkolenia z dyskusjami. W realizację projektu będą zaangażowani regionalni interesariusze.  Z drugiej strony, projekt ma przyczynić się do poprawy istniejących mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw (polityk związanych z funduszami UE dostępnymi dla MŚP). W rezultacie realizacji projektu zostaną opracowane, dostosowane do potrzeb lokalnych, regionalne plany działania, które mogą doprowadzić do pożądanej poprawy pięciu wybranych regionalnych programów EFRR w celu wzmocnienia internacjonalizacji MŚP.

 

Działania:

 • Udział w 4 spotkaniach międzyregionalnych (1–Pecz, 2–online, 3–Rzeszów, 4 –Mediolan), podczas których odbędą się szkolenia  partnerów również z udziałem wybranych kluczowych członków regionalnych grup interesariuszy)
 • Seminaria internetowe dla każdego z regionów partnerskich poświęcone uczeniu się na poziomie interesariuszy oraz oparte na analizie sytuacji regionalnej i potrzeb (łączące wykłady online i sesje pytań i odpowiedzi prowadzone przez partnera doradczego (AEBR) z dyskusją na miejscu i pracą grupową moderowaną przez wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów tematycznych).
 • 2 wizyty tematyczne dla partnerów i regionalnych interesariuszy dotyczące odpowiednich dobrych praktyk (Burgos, Kłajpeda) – wnioski zostaną zaprezentowane w  2 analizach portfelowych.
 • Powstanie raportów z analizy sytuacji w każdym regionie i zaleceń dotyczących polityki regionalnej.
 • Opracowanie zaleceń dotyczących polityki regionalnej poprzez przygotowanie przez AEBR planów działań dla poszczególnych regionów oraz powstanie zaleceń dotyczących następnego okresu programowania UE.

 

Strona internetowa projektu: https://www.interregeurope.eu/interventures/

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/interventures.eu/

 

 

Zapraszamy do relacji z wydarzeń w projekcie:

 • Spotkanie inauguracyjne (Kick-off meeting) w Zamárdi na Węgrzech RELACJA
 • Spotkanie regionalnej grupy interesariuszy RELACJA    
 • Film promujacy projekt LINK
 • I numer newslettera projektu : LINK     

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: