Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Zarząd

Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 

Skład Zarządu:
Józef Jodłowski - Prezes Zarządu

Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Wyczawski - Wiceprezes Zarządu

Piotr Pilch - Wiceprezes Zarządu

Lucyna Sokołowska - Skarbnik
Lesław Majkut- Sekretarz

 

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymagana w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: