Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Aktualności

07/05/2020

Rozstrzygnięcie konkursu na POLSKO-SŁOWACKIE WYDARZENIE ROKU 2019

Miłym akcentem witamy nowy dzień. A że na pewno czekacie z niecierpliwością - czas na ogłoszenie wyników. POLSKO-SŁOWACKIM WYDARZENIEM ROKU 2019 zostaje Jarmark Rzemiosła w Przeworsku. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy (Urząd Miasta Przeworska, Mesto Giral ...    +
04/05/2020

Zaproszenie do składania ofert - publikacja

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie planuje w trzecim kwartale br. realizację następującego zadania: Publikacja w postaci albumu ze zdjęciami i opisami wybranych gatunków zwierząt, należących do kręgowc ...    +
23/04/2020

Komunikat nr 4 dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja

Informujemy, że opublikowany został kolejny komunikat, tym razem dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne (dotyczy polskich beneficjentów). Zgodnie z komunikatem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz zwią ...    +
22/04/2020

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z COVID-19

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie sie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 202 ...    +
22/04/2020

Komunikat nr 3 dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja

Informujemy, że opublikowany został kolejny komunikat, tym razem dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w trybie zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej. Zgodnie z komunikatem dla projektów, w ramach których zawarte został ...    +
10/04/2020

Zaproszenie do składania ofert - produkcja oraz emisja audycji telewizyjnej

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie planuje w trzecim kwartale br. realizację następującego zadania: Produkcja oraz emisja audycji telewizyjnej pn. „Carpathia Wildlife” upowszechniającej wiedzę z zakresu na ...    +
08/04/2020

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska ...    +
06/04/2020

Komunikat nr 2 - dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19

Szanowni Państwo, Beneficjenci mikroprojektów w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 W związku z podejmowanymi przez poszczególne ministerstwa, w tym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP, działaniami w zakresie przeciwdziałania ...    +

Partnerzy

Nasze strony

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: