Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Euroregion KarpackiHistoria Euroregionu

Historia Euroregionu

Euroregion Karpacki powstał 14 lutego 1993 roku, kiedy to w Debreczynie przedstawiciele władz regionalnych przygranicznych obszarów Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. W tym czasie, współpraca w ramach Euroregionu, który właśnie w celu jej inicjowania i rozwijania został powołany, przebiegała w różnym tempie i z różnym skutkiem. Towarzyszyły temu zjawisku zmiany polityczne, gospodarcze, administracyjne, świadomościowe, a także personalne. Jednak świadectwem tego, że wszystkie strony narodowe wchodzące w skład Euroregionu Karpackiego (tj. Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia) wyrażają wolę tej współpracy jest właśnie fakt, że Euroregion, pomimo wielu problemów funkcjonuje, tworząc wciąż nowe płaszczyzny wspólnego porozumienia.

 

Obecnie obszar Euroregionu obejmuje około 154.000 km2, a zamieszkiwany jest przez ponad 15 mln ludności. Część Euroregionu Karpackiego położona jest na wschodniej granicy Polski, będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Mając zatem na względzie rolę, jaką Euroregion spełnia można stwierdzić, że w najbliższej przyszłości będzie ona tym bardziej znacząca, że od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej staliśmy się pomostem dla krajów, które pozostaną poza jej granicami

Podstawową cechą Euroregionu Karpackiego przez wiele lat jego funkcjonowania był brak osobowości prawnej zarówno Związku jako całości jak i poszczególnych jego Stron Krajowych. Definicja Euroregionu Karpackiego mieści się, zatem w kategoriach politycznych, chociaż Statut Związku określa jego zasięg terytorialny oraz opisuje strukturę organizacyjną.

Obszar Euroregionu Karpackiego:

Polska:
Obszar Województwa Podkarpackiego oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki POLSKA.

Ukraina:
Obszar Obwodów, (Województw): Lwowskiego, Zakarpackiego, Iwanofrankowskiego i Czerniowieckiego.

Słowacja:
Obszar Krajów, (Województw): Preszowskiego i Koszyckiego, oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia „Region Karpaty”.

Węgry:
Obszar Kantonów: Borsad-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg, oraz miast: Nyiregyhaza, Miszkolc, Debrecen, Eger.

Rumunia:
Obszar Departamentów: Szatmar, Maramures, Bihar, Suceava, Szilagy, Botosani, Hargita.

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies  

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 

 

Copyright © 2021 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: