Nasza misja

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje...

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

Opis Mikroprojektów

Opis Mikroprojektów

Mikroprojekt nr 1 Opracowanie narzędzi współpracy transgranicznej na bazie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego rejonu mościskiego w obwodzie lwowskim oraz powiatu przemyskiego w województwie podkarpackim

 

Partner Wiodący: Zrzeszenie Samorządów “Euroregion Karpaty - Ukraina” (UA)

Partner 1: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (PL)

Partner 2: Bractwo Magistrów Zarządzania Publicznego „Brama” (UA)

 

Cel główny: Rozwój narzędzi współpracy transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe w rejonie mościskim obwodu lwowskiego I powiacie przemyskim województwa podkarpackiego

 

Działania projektu:

 1. Powołanie Komitetu Sterującego i przeprowadzenie 3 spotkań roboczych
 2. Opracowanie mechanizmu stworzenia transgranicznego mikroregionu “Forty Pogranicza”
 3. Analiza potencjału (turystyka, promocja, dziedzictwo historyczne i kulturowe w rejonie mościskim i powiecie przemyskim
 4. Opracowanie strategii promocji transgranicznego mikroregionu “Forty Pogranicza”
 5. Opracowanie transgranicznego programu współpracy dla rejonu mościskiego i powiatu przemyskiego
 6. Przeprowadzenie warsztatów dotyczących promocji, marketingu oraz mechanizmu pozycjonowania terenów
 7. Wydanie strategii promocji transgranicznego mikroregionu “Forty Pogranicza” oraz transgranicznego programu współpracy dla rejonu mościskiego i powiatu przemyskiego; druk folderów o transgranicznym mikroregionie “Forty Pogranicza”
 8. Umieszczenie artykułów prasowych na temat projektu
 9. Wydanie gadżetów promocyjnych
 10. Organizacja i przeprowadzenie konferencji zamykającej

 

Mikroprojekt nr 2 Rozwój firm sektora okołoturystycznego regionu pogranicza polsko-ukraińskiego na bazie architektury obronnej z I wojny światowej

 

Partner Wiodący: Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu (PL)

Partner: Stowarzyszenie „Jurij Drohobycz” (UA)

 

Cel główny: rozwój gospodarczy i turystyczny obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego.

 

Działania projektu:

 1. Zarządzanie projektem
 2. Organizacja warsztatów dla branży turystycznej i okołoturystycznej
 3. Stworzenie wirtualnego spaceru po fortyfikacjach i wydarzeniach regionalnych
 4. Promocja projektu (konferencja otwierająca i zamykająca, ulotki promocyjne, artykułu prasowe)
 5. Ewaluacja projektu

 

Mikroprojekt nr 3 Nasze Forty – Wspólna historia – współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w regionie przygranicznym

 

Partner Wiodący: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego (PL)

Partner: Centrum kulturalno-artystyczne „Lwowski Pałac Sztuki” (UA)

 

Cel główny: promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego Twierdzy Przemyśl.

 

Działania projektu:

 1. Przygotowanie rekonstrukcji historycznej
 2. Kampania promocyjna
 3. Przygotowania dot. powołania polsko-ukraińskiej grupy rekonstrukcji historycznych
 4. Przeprowadzenie konferencji we Lwowie i wizyty studyjnej na terenach fortów po obydwu stronach granicy
 5. Powołanie polsko-ukraińskiej grupy rekonstrukcji historycznych
 6. Przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej wybuchu I Wojny Światowej

 

Mikroprojekt nr 4 Promocja Fortów Twierdzy Przemyskiej przez organizację imprez, promujących kulinarne tradycje regionu

 

Partner Wiodący:Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich (PL)

Partner: Organizacja Pozarządowa „Muzeum Idei” (UA)

 

Cel główny: promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego Twierdzy Przemyśl.

 

Działania projektu:

 1. Powołanie zespołu projektowego
 2. Organizacja wydarzenia inauguracyjnego
 3. Wyłonienie ekspertów w celu przeprowadzenia badań terenowych w rejonie mościskim i powiecie przemyskim
 4. Przygotowanie materiałów pisemnych i fotograficznych
 5. Wyselekcjonowanie określonych produktów i dań, będących przedmiotem kulinarnych warsztatów
 6. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych
 7. Opracowanie turystycznej strony internetowej
 8. Certyfikacja
 9. Opracowanie i druk przewodnika „Regionalna kuchnia i rękodzieło na terenie Twierdzy Przemyśl”

 

Mikroprojekt nr 5 Promocja Fortów Twierdzy Przemyskiej poprzez organizację imprez, promujących tradycje rzemiosła ludowego rejonu Mościckiego i powiecie Przemyskim

 

Partner Wiodący: Fundacja Kultura Enter (PL)

Partner: Organizacja pozarządowa „Lwów – stolica rzemiosł” (UA)

Cel główny: promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego: forty Twierdzy Przemyśl.

Działania projektu:

 1. Zarządzanie projektem
 2. Organizacja wydarzenia inauguracyjnego
 3. Przeprowadzenie badań terenowych w rejonie mościskim i powiecie przemyskim, a także ogłoszenie konkursu dotyczącego certyfikacji „Rękodzieła regionalnego”
 4. Zorganizowanie dwóch jarmarków na terenie Twierdzy Przemyśl
 5. Zorganizowanie dwóch plenerowych warsztatów na terenie twierdzy Przemyśl
 6. Stworzenie Turystycznego Portalu Internetowego i przewodnika „Regionalna kuchnia i rękodzieło na terenie Twierdzy Przemyśl”
 7. Certyfikacja

 

Mikroprojekt nr 6 Mosty współpracy - sport i rekreacja dzieci i młodzieży w obszarach przygranicznych

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie REGIA CIVITAS (PL)

Partner 1: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego (PL)

Partner 2: Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki  (UA)

 

Cel główny: upowszechnienie nowych usług turystycznych Twierdzy Przemyśl związanych ze sportem i wypoczynkiem poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz prowadzenie zdrowego trybu życia wśród osób zamieszkujących region transgraniczny.

 

Działania projektu:

 1. Organizacja zawodów w Nordic Walking na Forcie I "Salis Soglio" Twierdzy Przemyśl w Siedliskach
 2. Organizacja zawodów rowerowych „Downtown”
 3. Organizacja zawodów narciarsko-snowboardowych na Forcie XVI „Zniesienie"
 4. Organizacja dwóch zawodów z koszykówki (rzucanie piłki do kosza) w Przemyślu i Lwowie

 

Mikroprojekt nr 7 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej fortów w rejonie Mościskim i powiecie Przemyskim

 

Partner Wiodący: Stowarzyszenie przewodników górskich „ROVIN” (UA)

Partner: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe Oddział im. M. Orłowicza w Przemyślu (PL)

 

Cel główny: promocja rozwoju turystyki dookoła Twierdzy Przemyśl, poprzez przygotowanie wykwalifikowanej kadry przewodników spośród miejscowej ludności w celu obsługi turystów na wspomnianym obszarze.

 

Działania projektu:

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej projektu (przesyłanie oficjalnych komunikatów, informacje prasowe, publikacje w mediach).
 2. Przeprowadzenie dwóch spotkań roboczych.
 3. Przygotowanie programów szkoleń dotyczących obsługi ruchu turystycznego. Udział w szkoleniu wezmą przedstawiciele Polski i Ukrainy.
 4. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-dydaktycznych i przewodników dla fachowców ds. obsługi turystów na pograniczu polsko-ukraińskim.
 5. Przeprowadzenie teoretycznych zajęć dla osób działających bądź chcących działać w sferze turystyki.
 6. Przeprowadzenie 6 dniowych staży dla słuchaczy części teoretycznej w obiektach Twierdzy Przemyśl i innych turystycznych obiektach w powiecie Przemyskim i rejonie Mościskim.
 7. Zaprojektowanie i wykonanie odznak dla słuchaczy biorących udział w kursie, a także zakup specjalnych ubrań dla przewodnicków.
 8. Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych w pobliżu obiektów turystycznych.
 9. Stworzenie/aktualizowanie strony internetowej, która popularyzowałaby pracę przewodników i informowała turystów o istniejących propozycjach wycieczek transgranicznych.

 

Mikroprojekt nr 8 Rozwój wsparcia informacyjnego na rzecz promocji wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa Polski i Ukrainy - "Twierdzy Przemyśl"

 

Partner Wiodący: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego (PL)

Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Mościska (UA)

 

 

Cel główny: Rozwój wsparcia informacyjnego na rzecz promocji wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa Polski i Ukrainy - "Twierdzy Przemyśl"

 

Działania projektu:

 1. Zarządzanie projektem
 2. Gromadzenie i systematyzowanie informacji dotyczących infrastruktury  "Twierdzy Przemyśl" oraz prezentacja portalu "Twierdza Przemyśl"
 3. Umożliwienie nieograniczonego dostępu do Internetu  rezydentom "Twierdzy Przemyśl"
 4. Przygotowanie umowy dotyczącej współpracy informacyjnej pomiędzy rejonem mościskim i powiatem przemyskim.

 

Mikroprojekt nr 9 Transgraniczny ukraińsko-polski program wolontariatu „Wojskowe Forty – śladami pamięci”

 

Partner Wiodący: Organizacja pozarządowa „Dialog Europejski” (UA)

Partner: Caritas Archidiecezji Przemyskiej (PL)

 

Cel główny: zwiększenie atrakcyjności turystycznej fortów wojskowych i cmentarzy oraz wzmocnienie kontaktów kulturalnych i historycznych między mieszkańcami regionów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez realizację transgranicznych polsko-ukraińskiego programu wolontariatu młodzieży

 

Działania projektu:

 1. Etap przygotowawczy, informacyjny i organizacyjny
 2. Przeprowadzenie szkoleń dla polskich i ukraińskich przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów na temat zarządzania i realizacji programów wolontariatu, wyboru i przeszkolenia wolontariuszy
 3. Warsztaty mające na celu przeszkolenie i selekcję wolontariuszy
 4. Renowacje na terenie fortów i okolic
 5. Renowacje grobowców i kaplic na cmentarzach wojskowych
 6. Spotkania ze społecznością lokalną
 7. Promocja wolontariatu
 8. Szkolenia dotyczące transgranicznej współpracy młodzieży i zasad wolontariatu
 9. Renovation of tombs and chapels on military cemeteries
 10. Konferencja zamykająca na Ukrainie

 

Mikroprojekt nr 10 Transgraniczna współpraca szkół w zakresie kultywowania wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy

 

Partner Wiodący: Organizacja Charytatywna „Centrum Inicjatyw Oświatowych” (UA)

Partner: Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Przemyślu (PL)

 

Cel główny: wsparcie współpracy szkół w powiecie przemyskim w Polsce i rejonie mościskim na Ukrainie w zakresie zachowania wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski i Ukrainy

 

Działania projektu:

 1. Stworzenie struktury współpracy pomiędzy 8 szkołami z powiatu przemyskiego w Polsce i rejonu mościskiego na Ukrainie
 2. Przeprowadzenie warsztatów dla 8 zespołów szkolnych
 3. Stworzenie strony internetowej
 4.  Przeprowadzenie konsultacji dla zespołów projektowych na temat działań projektu
 5. Przeprowadzenie badań dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, mianowicie Twierdzy Przemyśl
 6. Zorganizowanie wystaw wyników projektu
 7. Zorganizowanie konferencji podsumowującej
 8. Kampania promocyjna

 

Nasze strony

Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel/fax (+48) 17 852 52 05

           (+48) 17 857 63 69
email:
NIP: 813-32-05-337

 

Polityka Cookies

Copyright © 2020 Euroregion Karpacki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: